Hemkomsten - vad händer efter insats?

Att komma hem efter en utlandsinsats innebär självklart glädje, men också en del utmaningar. Förändringar har skett både i det inre och yttre, både hos anhöriga och anhöriga anställda.

Två män kramas.
Två män kramas.
Att komma tillbaka till vardagen efter avslutad utlandstjänst kan vara en utmaning. Därför är det viktigt att prata om både det som har varit och vilka förväntningar man har på det som kommer. Foto: Anne-Lie Sjögren/Försvarsmakten

HEMKOMST

Under en internationell insats genomgår man ofta förändringar. Det gäller både den som genomför insatsen och du som anhörig. Därför är det viktigt att avsätta tid för att prata om insatsen – både vad den har inneburit och hur den kommer påverka livet och relationen efter att den avslutats?

HEMKOMSTVERKSAMHETEN

Vid hemkomsten påbörjas uppföljningsverksamheten som syftar till att identifiera eventuell fysiska eller mentala besvär hos den som tjänstgjort. Därefter påbörjas omställningen till vardagen på hemmaplan igen. Uppföljningen inleds så tidigt som möjligt, oftast redan innan medaljceremoni eller avtackning,

När Försvarsmakten får kännedom om fysiskt eller mentalt besvär kan Försvarshälsan kopplas in för bedömning alternativt remittering till rätt instans i vården för eventuell behandling eller rehabilitering. Försvarsmakten är inte en behandlande myndighet.

VETERAN OCH ANHÖRIGSAMORDNARE

Alla förband, skolor och centrum har veteran- och anhörigsamordnare som bland annat har i uppgift att ge information och vägledning till den som har tjänstgjort i en internationell insats samt deras anhöriga. Anställda och anhöriga som har frågor kring den internationella insatsen ska vända sig den lokala veteran- och anhörigsamordnaren. Om din utlandsveteran inte tillhör ett specifikt förband kan du vända dig till valfritt förband, förslagsvis i geografisk närhet till där ni bor. 

Försvarsmaktens arbete kompletteras av ideella samarbetsorganisationer där framför allt Invidzonen och Svenska Soldathemsförbundet har aktiviteter som är riktade till anhöriga. Läs mer om de ideella samarbetsorganisationerna här.