Provtagningsutrustning

För att bekräfta om ett område har kontaminerats av biologiska eller kemiska stridsämnen används denna provtagningsutrustning, som kan ge svar direkt i fält.

Provtagningsutrustning
Provtagningsutrustning
Provtagningsutrustning Foto: Försvarsmakten

Provtagningen utförs för att ta reda på och/eller bekräfta om biologiska eller kemiska ämnen finns i ett område. Prover som kan tas är luft, jord, vegetation, vätskor, objekt samt ytor.

Provtagningen genomförs enligt uppställda kriterier. Provet förpackas i gastäta burkar, försluts med förseglingstejp och stoppas i en gastät ytterpåse. Provtagningsförfarandet kräver noggrann renlighet för att undvika korskontaminering av prover. Därför ska handskar bytas efter varje genomfört moment. För varje prov krävs noggrann dokumentation.