Cyberförsvar

Vi försvarar Sverige även på nätet. Dygnet runt. Året runt.

Den nya cybersoldatutbildningen startade 2020. Foto: Mattias Andersson/Försvarsmakten

Attacker över internet mot datorer och servrar sker världen över i allt större omfattning. Det drabbar inte bara företag, utan även svenska myndigheter och samhällskritiska funktioner. Därför bevakar och analyserar Försvarsmakten trafik på nätet. Dygnet runt, året om. Med Sveriges cyberförsvar avses nationens samlade förmågor och åtgärder, såväl offensiva som defensiva, till skydd för dess kritiska cyberinfrastruktur. Försvarsmakten har i dag det som krävs för att utföra alla typer av dator- och nätverksoperationer.

Cyberförsvaret är en integrerad del av Försvarsmaktens totala verksamhet och materielanskaffning. Cyberförsvaret utvecklas och leds av CIO-avdelningen inom Högkvarteret. Cyberförsvarsförmågan utgörs av flera enheter inom Försvarsmakten, däribland it-försvarsförbandet.

Den nya cybersoldatutbildningen som startade 2020 bidrar till att ytterligare förstärka cyberförsvarsförmågan genom att lägga grunden för en långsiktig beredskap och stabil personalförsörjning.

För att de system Försvarsmakten är beroende av för att lösa sina uppgifter ska gå att försvara är det avgörande att de är aktivt förvaltade. Här har Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband (FMTIS) en central uppgift. FMTIS är också Försvarsmaktens nätoperatör med ansvar för myndighetens egna nät för tele- och datatrafik samt drift och förvaltning av Försvarsmaktens it-system.

Forskning och teknikutveckling inom cyberområdet är också viktigt för att säkerställa att Försvarsmakten ligger i framkant när det gäller metoder och tekniker. Verksamheten bedrivs internt och i samarbete med andra, både nationellt och internationellt.