Maskinell fordonsmatta

De flesta av Försvarsmaktens fordon är av nödvändighet tunga och gör snabbt lervälling av mjuk och blöt jord. Med fordonsmattor säkras rörligheten även vid svaga markförhållanden.

Fordonsmatta läggs ut på en myr för att förstärka bärigheten. Foto: Erik Hansson/Försvarsmakten

När tunga militära fordon opererar i skog och mark uppstår alltid risk för att marken mjukas upp och fordon kör fast, särskilt på myrmark och vid blöt väderlek. Bästa sättet att undvika detta är att rulla ut en fordonsmatta som förstärker marken på strategiska platser. Dessa platser kan till exempel vara på anslutningsvägar där tunga fordon ska forcera ett vattendrag – antingen med hjälp av en däcksbro eller genom vadning.

Försvarsmaktens maskinella fordonsmattor består av aluminiumprofiler och rullas ut av en lastbil med rullflak på cirka fem minuter. Mattorna är tillverkade i England och klarar alla typer av fordon så länge vikten inte överstiger 70 ton. Fullt utrullade mäter mattorna 50 meter och är cirka 4,5 meter breda.

Det förband som i första hand använder sig av maskinella fordonsmattor är Göta ingenjörregemente, Ing 2, i Eksjö.