Spela upp
Markera en text och klicka på "Spela upp"
Du är här:

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

Du är här

Jobb & utbildning

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

Till Jobb & utbildning

Bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Till bloggportalen

Hjälpmedel

Vi i Försvarsmakten vill att alla ska kunna ta del av innehållet på våra webbplatser. Därför lägger vi mycket energi på att skriva förståeligt och på att använda kod och teknik så att det underlättar för våra besökare. Om det ändå behövs lite ytterligare stöd har vi här samlat några hjälpmedel som vi hoppas kan underlätta.

Lyssna

Med vårt inbyggda uppläsningsverktyg kan du få sidorna upplästa via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

Aktivera lyssna-funktionen

Ordlista

Här förklaras några av de ord vi eller andra använder, som kan vara svåra att förstå, om man inte är insatt i försvarsfrågor.

Gå till ordlistan

Bli en av oss,
få en av oss.

Få engagerad personal och bidra till att försvara Sveriges frihet.

Samarbeta med Försvarsmakten.

När du ska anställa, söker du personal som skiljer sig från alla andra. Som bryr sig mer, alltid kommer i tid och engagerar sig lika mycket i lagerhyllan som i teamets samlade framgångar. Människor med bakgrund eller deltidsengagemang i Försvarsmakten har allt det – handlingskraften, samarbetsförmågan, ansvarstagandet och det större perspektivet. Ett samarbete med Försvarsmakten innebär att du får tillgång till bättre medarbetare samtidigt som du bidrar till att försvara det som gör Sverige till Sverige.

Vill du veta mer? Kontakta oss på arbetsgivarrelationer@mil.se

Henrik Dider – Scandic Sverige

Ann Lindell Saeby – NCC

Martin Bjurhem – Bya

 
 
 
 
 
 

Ställ bara ett krav på dina anställda. Vi ställer resten.

Att dela personal med Försvarsmakten innebär ett utbyte som utvecklar såväl den enskilde individen som din och vår verksamhet, oavsett hur samarbetet ser ut.

EFTER GENOMFÖRD UTBILDNING I FÖRSVARSMAKTEN HAR DIN MEDARBETARE:

Bättre självkännedom
Genom grundutbildningen blir din medarbetare medveten om sina styrkor och svagheter, och litar på sin förmåga oavsett situation.

Friskare kropp och starkare psyke
Efter grundutbildningen har din medarbetare både kunskap och förmåga att behålla sin goda fysik och hälsa – och därigenom vara bättre rustad för framtidens utmaningar.

Utvecklad framåtanda
Under grundutbildningen tränas din medarbetare i att vara den som alltid tar initiativ och löser problemen hen ställs inför, såväl på egen hand som tillsammans med andra.

Verktygen för att hantera stress och press
Din medarbetare lär sig att prestera och handla rationellt oavsett förutsättningar, vare sig hen är ensam eller tillsammans med andra.

En välutvecklad samarbetsförmåga
Din medarbetare samarbetar med lätthet, och får uppleva fördelarna med att jobba tillsammans i grupp mot ett gemensamt mål.

Medvetenhet kring riskhantering
Efter utbildningen har din medarbetare en bättre blick för riskerna i ett projekt och tar instinktivt ansvar för att minimera dem.

Förståelse för vikten av ledarskap
Att följa instruktioner blir lika solklart för din medarbetare som hens betydelse i ett fungerande ledarskap. Som gruppchef lär din medarbetare sig att leda mindre grupper på ett sätt som inkluderar och inspirerar.

Röster från deltidsengagerade.

Med ett deltidsengagemang får dina medarbetare fördelar i sitt arbete hos dig.

Evelina Hedskog,
Civilanställd på Saab och reservofficer i Försvarsmakten.

”Deltid inom Försvarsmakten ger erfarenheter du har nytta av, både i karriären och i livet.”

Daniel Lund,
Konsult på Volvo Lastvagnar och deltidssoldat i Försvarsmakten.

”För mig känns det som en win-win-situation.”

Annelie Pettersson,
Civilanställd på Estate Bevakning och Hemvärnssoldat.

”En möjlighet att fortsätta utvecklas vid sidan av mitt civila jobb.”

 
 
 
 
 
 

Ett samarbete med oss gör samma arbete bättre.

När du anställer personal med bakgrund eller deltidsengagemang i Försvarsmakten, skapar du mervärde för ditt företag.

Uppgifterna är baserade på undersökningar gjorda med arbetsgivare ur både offentlig sektor och näringsliv.

Kvalitetsstämpel

Anställer du personal med ett deltidsengagemang i Försvarsmakten så vet du att personen utbildats i att lösa sin uppgift oavsett omständigheter. En anställning i Försvarsmakten kräver förmåga att samarbeta och inordna sig i en hierarki. Man får heller inte arbeta hos oss om man är kriminellt belastad, vi gör kontroller innan anställning.

Lojalitetsbyggande

Anställer du personal med ett deltidsengagemang i Försvarsmakten och underlättar för deras tjänstgöring hos oss kommer du att bli belönad med lojalitet, eftersom omväxling förnöjer.

Kompetensutvecklande

Anställer du personal med ett deltidsengagemang hos oss får du kompetensutveckling av din medarbetare på köpet - både vad gäller generella kompetenser som ledarskap och samarbete, men också inom det specifika område som personen jobbar inom, till exempel inom logistik eller sjukvård.

Nya infallsvinklar

Har du anställt medarbetare med ett engagemang i Försvarsmakten kan du vara säker på att de kommer tillbaka från tjänstgöring inom Försvarsmakten med nya infallsvinklar på problem och utmaningar som du som arbetsgivare kan stå inför.

Utjämning av ojämn arbetsbelastning

Har du personal med ett deltidsengagemang kan du uppmuntra till tjänstgöring inom Försvarsmakten under lågsäsonger eller perioder med tillfälliga produktionsminskningar. 

Corporate Social Responsibility (CSR)

Har du personal med deltidsengagemang i Försvarsmakten och underlättar tjänstgöring hos oss så bidrar du till Försvarsmaktens personalförsörjning och därmed också till försvaret av Sverige; vår fred, frihet och rätt att leva som vi själva väljer. 

PR och medial uppmärksamhet

Samarbetar du med Försvarsmakten kommer vi att berätta det. Det visar att du är engagerad och bryr dig om större värden än affärsmässig framgång.

Deltidsengagemangets olika former:

Reservofficer
Reservofficeren har en tillsvidareanställning i Försvarsmakten och tjänstgör tidvis (periodvis). Under anställningen tjänstgör en reservofficer enligt en tjänstgöringsplan. Hur ofta beror på Försvarsmaktens behov och reservofficerens befattning.

Deltidssoldat eller –sjöman
En deltidssoldat eller -sjöman har en visstidsanställning i Försvarsmakten som kan förlängas till maximalt 16 år. Soldaten/sjömannen tjänstgör tidvis (periodvis) enligt en tjänstgöringsplan. Hur ofta beror på Försvarsmaktens behov, från några dagar till tre veckor per år. 

Hemvärnssoldat
En hemvärnssoldat tjänstgör enligt ett hemvärnsavtal, vilket innebär en skyldighet att delta i kortare krigsförbandsövningar om 4–13 dagar per år, beroende på befattning. En hemvärnssoldat ska även vara beredd att hjälpa till vid skarpa insatser där man stödjer samhället vid svåra påfrestningar.

Avtalspersonal
Avtalspersonal finns främst i Hemvärnet, men kan också förekomma i andra typer av krigsförband. Avtalspersonal återfinns oftast i befattningar som stabsassistent, underrättelseassistent samt inom förplägnadstjänst, sjukvårdstjänst och transporttjänst.

Totalförsvarspliktig
Den som är krigsplacerad i Försvarsmakten utan anställning eller tjänstgöringsavtal, kan kallas in till repetitionsutbildning som värnpliktig. Den som kallas in till repetitionsutbildning har en skyldighet att delta.

Mer information om anställningsformer, semesterupplägg och rättigheter hittar du i Informationsblad för arbetsgivare.

Röster från arbetsgivare.

Tillsammans skapar vi bättre förutsättningar för din organisation, för individen och för Sverige. Våra samarbetsformer kan se olika ut. Det kan till exempel handla om att du delar arbetskraft eller rekryterar från oss, deltar på våra arbetsgivarträffar eller stödjer dina anställdas deltidsengagemang. Andra nöjer sig med att följa oss, delta i vårt nätverk och blir därigenom en del av totalförsvaret.

Här kan du läsa intervjuer med representanter för arbetsgivare som Försvarsmakten har olika former av samarbeten med.

Günter Mårder,
VD Företagarna

"Samarbete, ansvarstagande och vilja att utvecklas är egenskaper som kännetecknar försvarsanställda."

Rozita Dadras,
Personaldirektör IBM Sverige

"Vi får mycket på köpet."

Mikael Karlsson,
Military Work

”Vi hjälper kunder att hitta kompetenta, handlingskraftiga och pålitliga människor från Försvarsmakten.”

 
 
 
 
 
 

SAMARBETA MED FÖRSVARSMAKTEN.

Försvarsmakten försvarar Sverige, landets intressen, vår frihet och rätt att leva som vi själva väljer. En av förutsättningarna för att vi ska lyckas med vårt uppdrag är ett brett samarbete med det svenska samhället, där relationen med Sveriges arbetsgivare är en viktig del. 

Vill du samarbeta med Försvarsmakten?
Anmäl ditt intresse här genom att mejla oss!

 

Kontakta oss: 
arbetsgivarrelationer@mil.se

Försvarsmaktens växel: 
08-788 75 00

Tyck till om webbplatsen

Vi vill gärna ha feedback på vår webbplats. Fyll i formuläret med dina kommentarer.

Ange ditt namn
Ange din e-postadress
Fyll i ditt meddelande

Tack för visat intresse!

Meddelandet kunde inte skickas, försök igen senare. Du kan även skicka ditt meddelande till webbredaktionen@mil.se.

Tyck till om sidan

Vi vill gärna ha feedback på vår webbplats. Fyll i formuläret med dina kommentarer.

Ange ditt namn
Ange din e-postadress
Fyll i ditt meddelande

Tack för visat intresse!

Meddelandet kunde inte skickas, försök igen senare. Du kan även skicka ditt meddelande till webbredaktionen@mil.se.