Försvarsmakten har unika anställningsformer på arbetsmarknaden. Bland annat kan vår personal i större utsträckning än tidigare tjänstgöra på deltid. Det innebär att de har en annan huvudsysselsättning och att Försvarsmakten därmed delar personal med andra arbetsgivare. Det gäller såväl officerare, soldater och sjömän som personer med engagemang i Hemvärnet. De som har ett deltidsjobb i Försvarsmakten tjänstgör normalt sett under en till två veckor, en till två gånger per år vid sidan av sin huvudsakliga sysselsättning.

Många fördelar med att dela personal med Försvarsmakten

Vi ställer höga krav på dem som börjar hos oss. För att få anställning måste man genomgå omfattande psykiska och fysiska tester. Dessutom registerkontrollerar vi alla innan de börjar. De som klarar våra tester får sedan utbildning hos oss. I utbildningen ingår träning där individerna lär sig att hantera både farliga och komplicerade situationer under fysisk och psykisk press. Det innebär också att de fungerar i grupp, är tränade i ledarskap och framför allt: de har lärt känna sig själva. Detta är något som du som arbetsgivare drar nytta av när du anställer personal med bakgrund i Försvarsmakten.

Praktiska och teoretiska kompetenser

Utbildningen ställer höga krav på individerna och många av dem som har arbetat hos oss vittnar om en ökad personlig mognad och ett mer strukturerat sinne. Förutom detta kan du som huvudsaklig arbetsgivare ha nytta av att många även har fått utbildning inom områden som är relevanta för din verksamhet, det kan vara inom transport och logistik, IT eller sjukvård – inom Försvarsmakten finns många olika vägar att gå. Det finns flera exempel på hur teoretiska och praktiska kompetenser lett till lyckade samarbeten med andra arbetsgivare - och nu söker vi fler!

Utbyten som gynnar både individ och arbetsgivare

Att dela personal med Försvarsmakten innebär ett utbyte som utvecklar såväl den enskilde individen som den huvudsakliga arbetsgivarens verksamhet. När personalen deltar i Försvarsmaktens övningar och utbildningar breddar de sin kompetens utan kostnad för den huvudsakliga arbetsgivaren. Vid utbildning och övning får individerna uppleva en annan miljö med andra krav, vilket ger dem variation och nya infallsvinklar. Det i sin tur kan leda till dynamik i den ordinarie arbetsgruppen som är bra både för klimatet och för kulturen.

En angelägenhet för hela samhället

Försvarsmaktens förändring är en samhällsreform och därmed också en angelägenhet för hela samhället. De organisationer som samarbetar med oss och som stöttar sina arbetstagare att engagera sig i Försvarsmakten bidrar också till samhället. Försvarsmakten är en av Sveriges största arbetsgivare för unga och tillsammans med andra kan vi hjälpas åt att öka ungdomars chanser i arbetslivet. Samtidigt behöver både vi och andra arbetsgivare den kompetens som våra soldater och sjömän erbjuder.

Vilka utmaningar ser din organisation i framtiden?

Vi söker fler möjligheter till goda samarbeten. Kanske vi kan hitta gemensamma lösningar som gynnar alla?

 

Undrar du över någonting?

Tveka inte att höra av dig till oss!

Vi arbetar ständigt för att skapa relationer och samarbeten med olika typer av organisationer såsom arbetsgivare, branschorganisationer, intresseorganisationer och lärosäten. Den enda inriktningen är att det ska innebära positiva synergier för alla inblandade – för arbetsgivaren, för individen, för Försvarsmakten och sist, men inte minst, för samhället.

Du når oss via e-post på arbetsgivarrelationer@mil.se