Utöver Högvakten bjuds allmänheten också in till arrangemang av Försvarsmaktens olika musikkårer. Vissa dagar på året går det också att ta del av salutskjutningar. 

Försvarsmakten visar även upp sin verksamhet på evenemang som kan anordnas av både Försvarsmakten och andra aktörer.