Den femte juni 2018 testades för första gången på mycket länge att utfärda hemvärnslarm. På en mobiliseringsplats i Göteborgstrakten ankom hemvärnssoldater som fått larm via telefon och sedan lämnat vad de haft för händerna för att byta om från civila kläder till grön uniform och rycka in på sin inställelseplats.

Därför finns Försvarsmakten

Vi försvarar Sverige, landets intressen, vår frihet och vår rätt att leva som vi själva väljer.

Soldater återhämtar sig under övningen Våreld 2019.

Värderingar och vision

Försvarsmaktens värdegrund utgår från demokratiska principer och slår vakt om alla människors lika värde, om rättvisa och jämlikhet samt om mänskliga rättigheter. På samma sätt som försvaret övar praktiskt och tekniskt kunnande, övas ock...

Nina Ahlander och Simon Qvist har tillbringa många timmar framför kartan på övningsområdet innan beredskapen börjar.

Vårt arbetssätt

Miljöaspekten är också något som genomsyrar verksamheten och berör alla i organisationen, från soldater och sjömän till administrativ personal. Vår interna tillsyn bedrivs inte bara för att säkerställa att Försvarsmakten följer lagar och...

Dokument

Här hittar du ett urval av Försvarsmaktens publikationer och dokument. De går att ladda ner i formatet PDF.

Totalförsvar

Totalförsvaret

Totalförsvaret består av militär verksamhet (militärt försvar) och civil verksamhet (civilt försvar) och är den verksamhet som behövs i händelse av krig.

Upphandlingar

Från och med 1 januari 2019 är Försvarsmakten återigen en upphandlande myndighet. Detta efter att under perioden 2013 till 2018 ha varit hänvisade till Försvarets Materielverk (FMV) rörande upphandling och inköp.