Archer

Archer är en utvecklad variant av artilleripjäsen Haubits 77B, där pjäsens överlavett har monterats på en tung terrängvagn.

KARLSBORG 20090602.Archer under eldgivning vid markstridsdagarna..Archerkonceptet är en vidareutveckling av den Boforstillverkade artilleripjäsen 15,5 cm haubits 77B, där pjäsens överlavett monterats på en tung terrängvagn (dumper) från Volvo..Årets upplaga av markstridsdagarna syftar till att utveckla den markoperativa förmågan inom markstridskrafterna. Temat är implementering av insatsorganisationen 2009 och NBG, Nordic Battle Group, 2011. I fokus dessa dagar är nytt arméreglemente för taktiskt uppträdande med markstridsförband - Reglemente för MarkOperationer (RMO)..Foto: Löjtnant Marcus Olsson/Försvarsmakten
KARLSBORG 20090602.Archer under eldgivning vid markstridsdagarna..Archerkonceptet är en vidareutveckling av den Boforstillverkade artilleripjäsen 15,5 cm haubits 77B, där pjäsens överlavett monterats på en tung terrängvagn (dumper) från Volvo..Årets upplaga av markstridsdagarna syftar till att utveckla den markoperativa förmågan inom markstridskrafterna. Temat är implementering av insatsorganisationen 2009 och NBG, Nordic Battle Group, 2011. I fokus dessa dagar är nytt arméreglemente för taktiskt uppträdande med markstridsförband - Reglemente för MarkOperationer (RMO)..Foto: Löjtnant Marcus Olsson/Försvarsmakten
Archer Foto: Marcus Olsson/Försvarsmakten
Archer
Archer Foto: Viktoria Välilä/Försvarsmakten

Jämfört med Haubits 77B har Archerpjäsen uppgraderats för bättre skjutprestanda och för att passa internationell ammunition. Dessutom kan den fjärrstyras via en dator i förarhytten, vilket innebär att personalen normalt inte behöver stiga ur förarhytten när pjäsen används. Förarhytten är försedd med min-, NBC-, brand- och bullerskydd och ger personalen en skyddad arbetsmiljö.

Pjäsdatorn ger operatörerna full kontroll över systemet för att hantera ballistikberäkning, skjutning, Vo-mätning, säkerhetskontroller, ammunitionshantering, kommunikation, stridsledning, navigering, driftuppföljning, spaning, observation och eldledning. Hela vagnen är försedd med ett viktoptimerat ballistiskt skydd och ett mobilt maskeringssystem och är anpassat för att verka i olika typer av miljöer och klimat.

Archers goda skjutprestanda tillsammans med korta omgrupperingstider möjliggör en stridsteknik som kraftigt ökar överlevnadsgraden för pjässystemet, samtidigt som verkan i målet levereras snabbt efter det att order om eld har tagits emot. För närskydd har Archer försetts med en utvändig fjärrstyrd sensor- och vapenplattform och på vagnens bakdel finns förvaringslådor för till exempel radioapparater, datorutrustning, extra ammunition och personalens packning.

Fakta

En vidareutveckling av haubits 77B, men med två meter längre eldrör.

Fordon: Volvo A30E, terrängvagn med skydd mot splitter, finkalibrig eld, minor, NBC, brandskydd och bullerskydd. Även utrustad med ballistiskt skydd och minskydd.

Totallängd: 14,3 meter

Vikt: 35 ton

Motoreffekt: 340hk

Maxhastighet: 65 km/h

Aktionsradie: 500 km

Eldrör: 155 mm/L52

Maximal skottvidd: 30 - 50 km

Eldhastighet: 8-9 skott/minut

Magasin: 21 granater

Bemanning: Vagnschef, förare och en till två operatörer