Baltops 24

Mellan den 5-20 juni genomförs den årligen återkommande marinövningen Baltic Operations (Baltops). Årets upplaga av övningen kommer att äga rum i Östersjön, Gotska sjön, Rigabukten och Bottenhavet samt på markområden i Sverige, Polen, Tyskland och Litauen. Baltops 24 blir den första med Sverige som Natoallierad.

Svenska och utländska fartyg och flyg i Östersjön. Arkivbild från Baltops 22.
Svenska och utländska fartyg och flyg i Östersjön. Arkivbild från Baltops 22.
Svenska och utländska fartyg och flyg i Östersjön. Arkivbild från Baltops 22. Foto: US Navy

I årets Baltops (Baltic Operations) deltar 19 nationer och Nato. Övningen leds av den amerikanska flottan. Baltops 24 kommer ha fokus på marina stridsdomäner så som minröjning, ytstrid och amfibieoperationer. I Sverige ingår även markmoment på Gotland. Ett 50-tal fartyg, cirka 25 stridsflygplan, 60 helikoptrar och totalt omkring 12000 personer är med i övningen. 

Varför deltar Sverige?

Sedan mitten av 1990-talet har Sverige varit en aktiv deltagare i övningsserien Baltops som genomförs varje år i Östersjöområdet. Ett svenskt deltagande i Baltops syftar till att öka försvarsgrenarnas förmåga att genomföra integrerade marina operationer tillsammans med våra allierade i Nato. På Gotland övar utländska amfibieförband tillsammans med svenska arméförband. 
Tillsammans skapar alliansen säkerhet och stabilitet i Östersjöregionen. Övningen gör det möjligt för svenska enheter att träna tillsammans i multinationella sammanhang och nu även för första gången som allierad.
Försvarsmaktens deltagande syftar främst till att vidareutveckla försvarsgrenarnas möjlighet att delta i Natos insatsstyrkor men också att utveckla förmågan till värdlandsstöd. Skarpskjutningar kommer att genomföras under övningen, bland annat på Gotland och i Stockholms skärgård.

Mediakontakter

I dagsläget planeras för flera pressaktiviteter under Baltops men inga datum är beslutade ännu. Dessa kommer senare att kunna hittas på Försvarsmaktens sida på Mynewsdesk

Hanna Wängemar, Marinen, hanna.wangemar@mil.se, 0708-49 03 25
Tomas Ängshammar, P18, tomas.angshammar@mil.se, 0761-17 19 54

Fakta Baltops 24

Fakta -Sveriges deltagande:

 • 1 500 soldater och sjömän
 • 3 Visbykorvetter
 • 1 Gävlekorvett
 • 3 minröjningsfartyg
 • 3 sonarspaningsbåtar
 • 2 stödfartyg (HMS Trossö, HMS Carlskrona)
 • Stridsflyg
 • Helikoptrar
 • Stridsvagn 122
 • Stridsfordon 90

Deltagande förband:

Tredje sjöstridsflottiljen, Fjärde sjöstridsflottiljen, Marinbasen, Sjöstridsskolan, Marinstaben, Stockholms amfibieregemente, Älvsborgs amfibieregemente, Gotlands regemente (inklusive Gotlands hemvärnsbataljon), Skaraborgs flygflottilj, Helikopterflottiljen samt Totalförsvarets skyddscentrum, Mellersta och Södra militärregionen.

Baltops 24 i siffror:

 • 12 000 medarbetare
 • 19 länder
 • 50-60 fartyg
 • 25 stridsflygplan
 • 60 helikoptrar

Deltagande nationer:

Belgien, Finland, Kanada, Nederländerna, Portugal, Sverige, USA, Danmark, Frankrike, Lettland, Norge, Rumänien, Storbritannien, Estland, Italien, Litauen, Polen, Spanien, Tyskland och Nato.