Vi låter Sverige vara ifred

Försvarsmakten har en viktig roll även i fredstider. Genom att hela tiden utveckla verksamheten och öva vår militära förmåga skapar vi en stabil vardag för alla som bor i Sverige. Så att livet kan fortsätta som vanligt.

Regementets dag 2019, Enköping.
Regementets dag 2019, Enköping.
Soldater vid Ledningsregementet i Enköping. Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten

Ett trovärdigt försvar är en förutsättning för att driva och hävda Sveriges säkerhetspolitik, som delvis bygger på att vi upprätthåller en hög tröskeleffekt. Därför har vi full beredskap i fredstid, med hög tillgänglighet och stor uthållighet.

I vår uppgift ingår även att stärka och skydda kritiska samhällsfunktioner och stå väl rustade för att klara kriser och naturkatastrofer. Vi gör detta tillsammans med det övriga totalförsvaret och det civila samhället.

Försvarsmakten förändras i takt med omvärlden

Utvecklingen av det säkerhetspolitiska läget i omvärlden är snabb och svårförutsägbar. Därför har regeringen beslutat att utveckla och stärka den svenska försvarsförmågan i Sverige och i närområdet. Det är ett skäl till att vi övar ofta och mycket, såväl på egen hand som med andra myndigheter och nationer. Tillsammans bygger vi ett starkare försvar och skapar därigenom ett stabilt samhälle. 

Vi planerar också för det vi vet krävs imorgon och anpassar oss till den utveckling vi inte kunnat förutse – på land, till havs, i luften och på nätet.

Vi är redo hela tiden – överallt

Det svenska försvaret kan användas direkt när det behövs, där det behövs. Från stöd till samhället vid svåra påfrestningar till kris- och krigsområden utomlands. Vi står ständigt beredda att agera i vårt närområde eller många mil bort där en konflikt kan få konsekvenser även för oss i Sverige.

Försvarsmakten ska främja det svenska samhällets säkerhet genom att:

  • Vara tillgängliga och snabbt kunna inta höjd beredskap
  • Skydda Sveriges handlingsfrihet inför politisk, militär eller annan påtryckning
  • Försvara Sverige mot incidenter och väpnade angrepp
    Öka vår egen säkerhet genom att delta i insatser i Sverige, i närområdet och internationellt
  • Upptäcka och avvisa kränkningar av det svenska territoriet
  • Försvara våra nationella rättigheter och intressen i områden också utanför Sverige