Patrullfartyg Stockholm

Efter nästan 30 år i tjänst som korvetter tjänstgör HMS Stockholm och HMS Malmö nu som patrullfartyg.

Patrullfartyget HMS Stockholm till sjöss i oktober 2016 i Karlskrona skärgård.
Patrullfartyget HMS Stockholm till sjöss i oktober 2016 i Karlskrona skärgård.
HMS Stockholm till sjöss i Karlskrona skärgård under november 2016. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten

Fartygens huvudsakliga uppgift är att övervaka det svenska sjöterritoriet och på så sätt bidra till sjölägesbilden. Mycket av fartygens tidigare utrustning har behållits ombord, i sin nya roll, exempelvis bestyckningen med sjömålsrobot. Det gör att de fortfarande kan bidra i en högnivåkonflikt. Båda fartygen tillhör Tredje sjöstridsflottiljen i Karlskrona.

Historia

Stockholmskorvetterna var de minsta av Försvarsmaktens korvetter. Visbykorvetterna, till exempel, är nästan 50 procent längre. De två korvetterna i Stockholmsklassen är även de äldsta, byggda i mitten av 1980-talet som ledningsfartyg. De uppgraderades efter "halvtid" 2000-2002 då de bland annat fick nytt huvudmaskineri, ett förbättrat ledningssystem och en släpsonar i aktern.

Stockholmskorvetternas främsta uppgifter var ubåtsjakt, eskortering och ytstrid. Bestyckningen bestod bland annat av kulsprutor, sjömålsrobotar, sjunkbomber och målsökande ubåtsjakttorpeder.

HMS Malmö och HMS Stockholm utgjorde tillsammans med stödfartyget HMS Trossö Sveriges första bidrag till EU:s Operation Atalanta i vattnen utanför Somalia 2009. Inför det uppdraget på varmare breddgrader utrustades korvetterna även med ett förbättrat ventilationssystem.

Fakta

Längd: 50 m

Deplacement: 380 ton

Fart: 30 knop

Besättning: Totalt 26 personer

Beväpning: 8 stycken sjömålsrobotar RB 15, 1 stycken 57 mm allmålskanon, sjunkbomber