Granatspruta

40 millimeters granatspruta är ett tungt understödsvapen som kan nedkämpa mål på upp till en kilometer med ihållande eld av pansarspränggranater.

Granatsprutegrupp med matrl., uppförande i teräng
Granatsprutegrupp med matrl., uppförande i teräng
Foto: Försvarsmakten

Granatsprutan är en luftkyld, helautomatisk granatspruta och fungerar enligt principen tungt slutstycke.

Inom Försvarsmakten används granatsprutan i första hand som understöd på stridsbåt 90 varifrån den kan monteras ned vid landstigning och tas med på land för att bekämpa pansarfordon och marktrupper. Då vapnet förflyttas på land kan det lastas i bärselar och bäras av tre personer. Ett komplett vapen med rekyldämpare och marklavett väger cirka 70 kilo och en ammunitionslåda med 32 patroner cirka 20 kilo.

Granatsprutan kan bekämpa ytmål på så långt avstånd som 1 000 meter, och stillastående punktmål upp till 800 meter.

Till stridsammunition används 40 millimeters pansarspränggranat. Den är konstruerad för riktad sprängverkan och består av sprängladdning, splitterhölje och tändrör. Splitterhöljet innehåller förfragmenterade stålsplitter som har en verkan upp till fem meter från detonationspunkten. Tändröret kan endast osäkras efter att granaten har skjutits ut och lämnat mynningen. Tändröret innehåller en anslagskänslig del och en autodestruktionsenhet som utlöses efter cirka 15 sekunder om granaten träffar mjuk mark eller snö.

Fakta
  • Internationell benämning: Saco Defence MK19 M3
  • Kaliber: 40 x 53 mm
  • Längsta praktiska skjutavstånd: 1 000 m
  • Vikt: ca 70 kg
  • Eldhastighet: 350 skott/min