Lightweight Chemical Detector (LCD)

Lightweight Chemical Detector (LCD) kan bäras av soldater för att upptäcka kemiska stridsmedel eller toxiska industrikemikalier, eller för att undvika kemiska hot.

Lightweight Chemical Detector (LCD)
Lightweight Chemical Detector (LCD)
Lightweight Chemical Detector (LCD) Foto: Försvarsmakten

Kemikaliedetekteringsinstrumentet LCD används främst vid internationella insatser där man letar efter kemiska stridsmedel eller toxiska industrikemikalier. Instrumentet kan bäras i handen eller fästas på uniformens bärsystem och kan även hjälpa soldater att undvika toxiska faror.

LCD drivs av fyra AA–batterier och väger bara 650 gram vilket gör att den kan bäras med utan att hindra soldaternas primära uppdrag. I aktiv drift håller batterierna i cirka fyrtio timmar vilket gör instrumentet användbart vid olika typer av uppdrag. Instrumentet registrerar vilket, eller vilken typ av, ämne och hur stor koncentrationen eller exponeringen är i området. Tekniken bygger på jonrörlighetsprincipen och måste ställas om manuellt mellan mätning av kemiska stridsmedel och toxiska industrikemikalier.

Instrumentet kan bland annat användas av vårt CBRN–förband för att upptäcka kemiska stridsmedel vid internationella insatser.