Forskning om utlandsveteraner

Ett av Försvarsmaktens uppdrag är att öka kunskapen om våra utlandsveteraner. Detta sker genom att vi beställer forskning från olika forskningsutförare och undersökningar från undersökningsföretag.

Militär spanar i kikare.
Militär spanar i kikare.

Vi använder oss av alla former av forskningsdesigner, kvalitativa- och kvantitativa; systematiska registerstudier, enkätstudier, intervjustudier, beskrivande studier etc. Ett krav är att forskningen ska bidra till att öka kunskapen inom de områden som Försvarsmakten har uppdrag och kan påverka.

När resultaten kommer tillbaka är det Försvarsmaktens uppdrag att omsätta kunskapen i styrningar, metoder och rutiner för att bättre förbereda, ge erkänsla till eller stödja våra utlandsveteraner.

Här nedan kan ni ladda hem och ta del av rapporterna.