Brobandvagn 120

Brobandvagnarna används för att snabbt lägga temporära anfallsbroar för att förbättra framkomligheten för alla övriga fordon i förbanden, särskilt vid svåra terränghinder eller vattendrag som åar. Broarna måste kunna läggas mycket snabbt – ofta på ett fåtal minuter.

Brobandvagn 120 på markstridsdagarna 2012 på Ravlunda skjutfält i Skåne.
Brobandvagn 120 på markstridsdagarna 2012 på Ravlunda skjutfält i Skåne.
Brobandvagn 120 på Ravlunda skjutfält i Skåne. Foto: Torbjörn Persson/Försvarsmakten
Brobandvagn 120 på markstridsdagarna 2012 på Ravlunda skjutfält i Skåne.
Brobandvagn 120 (till höger) på Ravlunda skjutfält i Skåne. Foto: Torbjörn Persson/Försvarsmakten

Brobandvagn 120 (BroBv 120) är ett stridstekniskt brosystem som kommer att slutlevereras till Försvarets materielverk under 2017 från den tyska tillverkaren KMW.

Brobandvagn 120 ersätter i dess helhet den tyskproducerade brobandvagn 971 (BroBv 971), som redan är avvecklad i insatsorganisationen. BroBv 120 fyller därmed ett tomrum. Det svenska försvaret har under denna övergångsperiod haft begränsade möjligheter att förflytta sig över vissa hinder, ett taktiskt tillkortakommande.

Brobandvagnar behöver samma rörlighet, mörkerförmåga med mera som övriga fordon och är därför byggda på ett chassi från Leopard 2-stridsvagnen, som sedan länge använts i det svenska försvaret.

FMV:s kontrakt med KMW omfattar tre broläggare med två 14 meters brosektioner och en 26 meters till varje vagn. Det första kontraktet undertecknades den 26 juni 2014. I beställningen ingår även ett simulatorsystem för träning av personal. I anfallsbro-systemet ingår också ett transportsystem med ytterligare bromateriel.