Militär själavård

Vi behöver mer än bara fysisk träning för att kunna försvara vår nation och våra värderingar. Det är en insikt som funnits sedan länge i Försvarsmakten.

Flera soldater som deltar i fältkorum
Flera soldater som deltar i fältkorum
Fältkorum. Foto: Försvarsmakten
Tre fältpastorer, från Sverige, Finland och Danmark. uniform
Fältkorum. Foto: Försvarsmakten

För soldater och sjömän är en stark moralisk och etisk värdegrund absolut nödvändig för att kunna agera och ta beslut i pressade och svåra situationer.

Militär själavård har som uppgift att bidra till och stärka känslan av sammanhang och därmed höja individens förmåga att prestera, mentala styrka och moraliska motståndskraft.

  • Den militära själavården syftar till andlig balans och existentiell hälsa, öka individens kris- och krigstålighet vilket är en viktig del i det psykologiska försvaret och försvarsviljan, 
  • Den är inkluderande och genomförs förutsättningslöst oavsett samfundstillhörighet eller tro,
  • Den främjar medmänsklighet, jämlikhet och Försvarsmaktens värdegrund.