Avslutade övningar

Under ett år hålls ett stort antal övningar. De mest betydelsefulla övningar presenteras med egna faktasidor som efter avslutad övning flyttas hit.

Arctic Challenge Exercise 2017

Under perioden 22 maj till 2 juni arrangerar Sverige, Finland och Norge en internationell flygövning, där Finland är övningsledare och ansvarig för övningen. Övningen som kallas Arctic Challenge Exercise 2017, ACE 17, genomförs för tredje gången inom ramen för det nordiska samarbetet och det Cross border-avtal som finns mellan länderna. Övningen är en vidareutveckling av tidigare års genomförda flygövningar och är planerad att genomföras vart annat år.

Aurora 17

För att öka den militära förmågan kommer Försvarsmakten under september att genomföra försvarsmaktsövningen Aurora 17. Det är en nationell övning som bygger ett starkare försvar, där samtliga stridskrafter deltar, och som ökar den samlad...

Baltops 2017

Huvudsyftet med övningen är att träna enheters uppträdande i större multinationella styrkesammansättningar som tillsammans kan skapa stabilitet och säkerheten i området kring Östersjön. Övningen ger bra möjligheter till att träna...

Baltops 2018

Huvudsyftet med övningen Baltops 2018 är att träna enheters uppträdande i större multinationella styrkesammansättningar som tillsammans kan skapa stabilitet och säkerheten i området kring Östersjön.

Brigstri 18

Årets Brigadstridsledningsövning, Brigstri 18, är en nationell ledningsträningsövning för bataljonsstaber och genomförs 2-7 maj i området kring Skövde garnison och Skövde övningsfält.

Flygvapenövning 18

Fredag 25 maj klockan 12 startar årets flygvapenövning, en övning för svenska luftstridskrafter att öka förmågan till nationellt försvar av Sverige. Nytt för i år är att finska stridsflyg och helikoptrar är en del av det svenska luftförsvaret. En annan nyhet är att Svenska Jas 39 Gripen, för första gången, baserar i Estland inom ramen för en nationell övning.

Northern Coasts 2017

Northern Coasts, NOCO, är en av de största årliga multinationella övningarna med marint fokus i Östersjöområdet. Övningen genomförs i år under perioden 8-21 september i södra och mellersta delarna av Östersjön. Detta år står Sverige som värdnation och övningen inleds med en hamnfas i Karlskrona.

Skärgårdsövning

I övningen ingår ett 50-tal stridsbåtar och cirka 400 soldater. Övningen kommer att genomföras med lös ammunition och pågår både dag- och nattetid. Försvarsmakten kommer att ta största möjliga hänsyn till civil egendom och det känsliga...

Swedec EOD Exercise

Varje år i maj genomför Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum, Swedec, övningen SEE (Swedec EOD Exercise). Det är en ammunitions- och minröjningsövning med syftet att öva Försvarsmaktens EOD-grupper, Polisens bombgrupper och personal inom Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i ammunitionsröjning.

Swenex 18

Swenex (Swedish Naval Exercise) är marinens största nationella övning som genomförs årligen. 2018 går den på ostkusten från Norrtälje i norr till Ölands södra udde under perioden 21 - 31 maj.

Vintersol 2018

Under perioden 1-28 mars genomförs övning Vintersol i Kirunafjällen samt i Boden med omnejd. Framförallt ökar den militära verksamheten 13-22 mars då de omkring 1 200 deltagarna kommer att öva på civil mark mellan Boden, Harads och Vidsel samt på Hedenbasen, Degerberget, Kusträsk skjutfält och Bodens södra skjutfält. Under Vintersol kommer soldater och fordon att trafikera vägar samt röra sig i terrängen.

Våreld 18

21-30 maj samlar övning Våreld 18 en stor del av arméns förband för att öva förmågan att med markstridskrafter försvara Sverige.