Avslutade övningar

Under ett år hålls ett stort antal övningar. De mest betydelsefulla övningar presenteras med egna faktasidor som efter avslutad övning flyttas hit.

Arctic Challenge Exercise 2017

Under perioden 22 maj till 2 juni arrangerar Sverige, Finland och Norge en internationell flygövning, där Finland är övningsledare och ansvarig för övningen. Övningen som kallas Arctic Challenge Exercise 2017, ACE 17, genomförs för tredje gången inom ramen för det nordiska samarbetet och det Cross border-avtal som finns mellan länderna. Övningen är en vidareutveckling av tidigare års genomförda flygövningar och är planerad att genomföras vart annat år.

ASSÖ 17

ASSÖ 17 (arméns stabs- och sambandsövning) är en ledningsträningsövning med det övergripande målet att befästa rutiner i ledning och stabstjänst i brigadstab, att tillämpa dessa mot slutmålsättning i träningstrappa för brigad och utveckla marktaktisk förmåga inför eventuella kommande insatser under ledning av insatsstaben.

Baltops 2016

Huvudsyftet med övningen är att träna enheters uppträdande i större multinationella styrkesammansättningar som tillsammans kan skapa stabilitet och säkerheten i områden kring Östersjön. Baltops har ett marint fokus där övningsmoment inom...

Baltops 2017

Huvudsyftet med övningen är att träna enheters uppträdande i större multinationella styrkesammansättningar som tillsammans kan skapa stabilitet och säkerheten i området kring Östersjön. Övningen ger bra möjligheter till att träna...

Bison Counter 2016

Övningen genomförs som en internationell övning med inbjudan till alla länder som deltar i European Defence Agency Project Team Countering Improvised Explosive Devices (PT C-IED) och länder där Sverige har bilateralt samarbete inom...

Brigstri 17

Övningen Brigstri 17 är en nationell ledningsträningsövning för bataljonsstaber och genomförs i området kring Skövde, Mariestad, Töreboda och Tibro 8-14 maj 2017.

CJSE 2016

Combined Joint Staff Exercise 2016 (CJSE 16) är en ledningsträningsövning som genomförs i samarbete mellan Försvarsmakten och Försvarshögskolan. I övningen ingår även internationella deltagare och deltagare från civila myndigheter.

CJSE 2017

Combined Joint Staff Exercise 2017 (CJSE 17) är en ledningsträningsövning som genomförs årligen i samarbete mellan Försvarsmakten och Försvarshögskolan. Övningen omfattar över 1 200 deltagare från 24 länder och är den största stabsövningen som Försvarsmakten genomför i år.

Cold Response 2016

Övning Cold Response 2016 omfattar cirka 15 000 deltagare från 15 nationer varav drygt 2000 svenska soldater och officerare. Övningen genomförs i Nord Trøndelag i mellersta Norge med mark- övningsområde mellan Trondheim i söder och Namsos i norr, marinövningsområde i farvattnen utanför och luftövningsområde i svenskt och norskt luftrum mellan Oslo och Bodö.

Flygvapenövning 2016

Övningens syfte är att öva taktisk ledning av luftstridskrafterna och nationellt uppträdande från flottiljer och baser vid ett högkonfliktsscenario mot en högteknologisk motståndare, med verksamhet 24 timmar per dygn under fyra dagar....

Northern Coasts 2016

Northern Coasts, NOCO, är en av de största årliga multinationella övningarna med marint fokus i Östersjöområdet. Övningen genomförs i år under perioden 2-15 september i södra och västra Östersjön samt södra Skagerack. Totalt deltar ca 3000 soldater och sjömän från 16 olika nationer med ett 40-tal fartyg, helikoptrar och stridsflyg. Sverige deltar med fyra fartyg ur Första ubåtsflottiljen, Tredje sjöstridsflottiljen, Fjärde sjöstridsflottiljen samt med logistikpersonal från Marinbasen.

Northern Coasts 2017

Northern Coasts, NOCO, är en av de största årliga multinationella övningarna med marint fokus i Östersjöområdet. Övningen genomförs i år under perioden 8-21 september i södra och mellersta delarna av Östersjön. Detta år står Sverige som värdnation och övningen inleds med en hamnfas i Karlskrona.

Reccex 2016

Syftet med Reccex är att öva samarbete i ytterst komplicerade miljöer med höga krav på deltagarna samt att jämföra metoder, utrustning och taktik för att förhindra katastrofer som skulle kunna resultera i militära och eller civila offer....

SEE 17

Varje år i maj genomförs Swedec EOD Exercise (SEE), en ammunitions- och minröjningsövning. Syftet är att öva Försvarsmaktens EOD-grupper och Polisens bombgrupper tillika MSB:s personal i ammunitionsröjning.

Skärgårdsövning

I övningen ingår ett 50-tal stridsbåtar och cirka 400 soldater. Övningen kommer att genomföras med lös ammunition och pågår både dag- och nattetid. Försvarsmakten kommer att ta största möjliga hänsyn till civil egendom och det känsliga...

Swedec EOD Exercise 2016

SWEDEC EOD Exercise 2016 (SEE - 16) är en ammunitions- och minröjningsövning med huvudsyfte att öva ammunitionsröjning i samordning och samverkan mellan flera myndigheter. Övningen genomförs i och omkring Jönköping, Eksjö samt Oskarshamn och fokuserar på ammunitionsrelaterade händelser.

Swefinex 2016

SWEFINEX är en årligen återkommande marin samövning med den finländska Försvarsmakten. Huvudsyftet med övningen är att samträna Swedish Finnish Naval Task Group, SFNTG, för att kunna står redo nästa år med en gemensam marin stridsgrupp i händelse av kris eller krig.

Swenex 2016

Under en tid har den säkerhetspolitiska situationen i närområdet försämrats vilket gör det än viktigare att marinen kan bidra med stabilitet och säkerhet i och kring Östersjöområdet. Det görs bland annat med övningar. Det är också viktig...

Vintersol 2016

Övning Vintersol genomförs 5-10 februari 2016 med fokus på anfall- och fördröjningsstrid i vintermiljö. Målet är att öva brigadförmåga, brigadledningsförmåga, vinterförmåga och samverkan mellan förband i området runt Boden.

Vintersol 2017

Övning Vintersol 2017 är samlingsnamnet för vinterns övningsperiod i Norrbotten och pågår från slutet av februari till slutet av mars. Vintersol avslutas med ett så kallat förbandsskede den 23-29 mars med anfall på civil mark från Jokkmokk ner mot Boden där övningen avslutas på Bodens södra skjutfält med duellstrid och bataljonsanfall.

Våreld 17

Under övning Våreld samlas en stor del av arméns förband för att öva tillsammans. Detta för att öka vår förmåga att med markstridskrafter försvara Sverige och landets intresse. Under övningen 22-29 maj deltar cirka  3 000 deltagare från ...

Våreld 2016

Under övning Våreld övas anfall, försvar och fördröjningsstrid och det deltar cirka 1 500 deltagare från 11 olika förband. Skaraborgs regemente (P 4) planerar och ansvarar för övningen och övriga deltagande förband är Södra skånska...