Avslutade övningar

Under ett år hålls ett stort antal övningar. De mest betydelsefulla övningar presenteras med egna faktasidor som efter avslutad övning flyttas hit.

Arctic Challenge Exercise 2021

Under perioden 7 juni till 18 juni arrangerar Sverige, Finland och Norge en internationell flygövning, där Norge är övningsledare och ansvarig för övningen. Övningen som kallas Arctic Challenge Exercise 2021, ACE 21, genomförs för femte gången inom ramen för det nordiska samarbetet och det Cross border-avtal som finns mellan länderna. Övningen är en vidareutveckling av tidigare års genomförda flygövningar och är planerad att genomföras vart annat år.

Fotmarsch. Fotpatrull. Core Battalion ur NBG genomförde v522 en övning på Bornholm.
Aurora 17

För att öka den militära förmågan kommer Försvarsmakten under september att genomföra försvarsmaktsövningen Aurora 17. Det är en nationell övning som bygger ett starkare försvar, där samtliga stridskrafter deltar, och som ökar den samlad...

Plutonchefen Sjöström i 71a bataljon går igenom marschvägen för dagens moment.
Aurora 20

Försvarsmakten beslutade den 3 april 2020 att flytta fram genomförandet av försvarsmaktsövning Aurora 20. Orsaken är den rådande situationen i Sverige och världen med anledning av covid 19-panedmin.

Baltops 50

Baltops är en årligen återkommande marinövning. Årets upplaga genomförs mellan 7-18 juni i Skagerack, södra och sydöstra Östersjön samt på strandnära landövningsområden i Tyskland, Polen och de baltiska staterna.

Armens jägarbataljon genomför övningar i Kablafjällen norr om Kvikkjokk.
Cold Response 2020

Huvuddelen av de svenska deltagarna är personal ur 193:e jägarbataljonen i Arvidsjaur som genomför sin krigsförbandsövning inom ramen för Cold Response.

Joint Protector 21

Joint Protector 21 är en multinationell stabsövning under brittisk ledning som i huvudsak genomförs i Trängslet i Älvdalens kommun mellan den 16 och 26 september 2021.

Jas 39 Gripen.
Luftförsvarsövning 2021

Under perioden 21 oktober klockan 12 till och med 27 oktober klockan 12 genomför flygvapnet en nationell luftförsvarsövning. Övningen som kallas Luftförsvarsövning 2021, LFÖ 21, baseras på ett nationellt scenario och är en övning främst för de svenska luftstridskrafterna. Vid övningen deltar också finska flygvapnet. Under övningsperioden kommer flygverksamhet att ske dygnet runt i flera dygn.

HMS Nyköping är en korvett av Visbyklass.
Marina funktionsövningar 21

Mellan 15 och 21 april 2021 övar stora delar av marinen ubåtsjakt och ytstrid i södra Östersjön med tyngdpunkt i Hanöbukten och med vissa delar i Blekinge skärgård. Från svenska marinen ingår 25 större och mindre fartyg i övningen. Totalt deltar cirka 600 personer i övningen.

Northern Coasts 2021

Northern Coasts, NOCO, är en årligen återkommande marinövning som genomförts sedan 2007. Fyra nationer turas om att planera och leda övningen och i år är det Sveriges tur. Årets upplaga genomförs 10-23 september i södra och mellersta Östersjön.

En viktig plats under övningen - observationsplats på Rovajärvi skjut- och övningsområde.
Northern Forest 21

Northern Forest 2021 genomförs 17 maj – 2 juni i norra Finland i området kring Rovajärvi- och Sodankylä och omfattar cirka 6800 deltagare varav omkring 350 svenska soldater och officerare.

Open Spirit 21

Operationen leds av Estland och totalt ingår 20 fartyg från 8 nationer. Sverige bidrar med 6 fartyg, inklusive stabsmedlemmar och underhållsfunktioner.  Tillsammans med övriga nationer bidrar vi till stabilitet och säkerhet i vårt...

Swenex 20

Mellan den 11-21 maj 2020 genomförs marinövningen Swenex 20 (Swedish Naval Exercise). I övningen deltar större delen av den svenska marinen. Den utgör marinens ersättning för den uppskjutna försvarsmaktsövningen Aurora 20. Samtidigt som Försvarsmakten stödjer samhället med den nu pågående pandemin är Försvarsmaktens förmåga att upprätthålla beredskap och säkerhet viktig för tryggheten i landet och stabiliteten i närområdet.

Attackdykare fälls från stridsbåt.
Swenex 21

Mellan den 18-28 oktober 2021 genomförs marinövningen Swenex-21 (Swedish Naval Exercise). Den är en nationell övning där försvaret av det egna territoriet och svenska intressen står i fokus. Övningen syftar till att vidmakthålla och utveckla krigsförbandens förmåga till strid.

Våreld 20
Sydfront 21

För att bygga ett starkare försvar och öka Sveriges militära förmåga kommer Försvarsmakten mellan 25 april och 10 maj genomföra övningen Sydfront 21.

20181027 Norge

Fartygen HMS Nyköping och HMS Karlstad går in i hamnen i Kristianssund för att bunkra bränsle och mat. Sceneriet är uppskattat bland personalen ombord och många kommer upp på bryggan för att få sig en glimt av det norska landskapet.

TRJE 18 är en av Natos största övningar och genomförs huvudsakligen i Norge. Totalt deltar ca 40 000 soldater, 10 000 fordon, 130 flygplan och 70 fartyg. Sverige deltar med 2500 soldater, åtta Jas Gripen och två fartyg av Visbyklass.
Totalförsvarsövning 2020

Även om Sverige är tryggare än många andra länder, finns det alltfler komplexa hot mot vår säkerhet och självständighet. Fred och frihet är värden som vi måste skydda och stärka varje dag. Myndigheter, regioner och kommuner, företag och organisationer ansvarar för att samhället ska fungera. Ansvaret för vårt lands säkerhet och trygghet är gemensamt för alla oss som bor här.

Ubåtsjaktövning
Ubåtsjaktövning på Västkusten

Mellan 18-25 mars 2020 övar stora delar av marinen ubåtsjakt på västkusten. Från svenska marinen ingår ett 30-tal större och mindre fartyg i övningen. Totalt deltar cirka 700 personer i övningen

Stridsfordon 90 ur Norrbottens pansarbataljon under övning Vintersol.
Vintersol 2021

Vintersol 2021 har cirka 900 deltagare, huvuddelen kommer från Norrbottens regemente och Artilleriregementet. En mindre del av deltagarna kommer från Markstridsskolan och andra stödjande enheter.

Våreld 20

När Försvarsmaktsövningen Aurora, som skulle genomförts i Skåne och Blekinge, blev framflyttad fick förbanden planera om för en lokal slutövning på hemorten. I övning Våreld deltar Skaraborgs regemente, Trängregementet, Livregementets husarer och en liten del från Ledningsregementet.