Avslutade övningar

Under ett år hålls ett stort antal övningar. De mest betydelsefulla övningar presenteras med egna faktasidor som efter avslutad övning flyttas hit.

Arctic Challenge Exercise 2023

Under perioden 29 maj till 9 juni arrangerar Sverige, Finland, Norge och Danmark en internationell flygövning, där Finland är övningsledare och ansvarig för övningen. Övningen kallas Arctic Challenge Exercise 2023, eller ACE 23, genomförs för sjätte gången inom ramen för det nordiska samarbetet och det Cross border-avtal som finns mellan länderna. Övningen är en vidareutveckling av tidigare års genomförda flygövningar och är planerad att genomföras vartannat år.

Fotmarsch. Fotpatrull. Core Battalion ur NBG genomförde v522 en övning på Bornholm.
Aurora 23

För att öka Försvarsmaktens militära förmåga genomförs försvarsmaktsövning Aurora 23 den 17 april till 11 maj 2023. Aurora 23 är en övning där samtliga försvarsgrenar och stridskrafter deltar och som ökar den samlade förmågan att möta ett väpnat angrepp mot Sverige.

Baltops 2022

Baltops är en årligen återkommande marinövning. Årets upplaga genomförs den 5-16 juni i mellersta och södra Östersjön samt på strandnära landövningsområden i Tyskland, Sverige, Polen och de baltiska staterna.

Däcksbro 300
Defender 2022

Övningen Defender Europe 2022 är en USA-ledd övning som genomförs på olika platser i Europa. Syftet är att öva amerikansk förstärkning av Europa.

Freezing Winds 23

Under perioden 20 november–1 december 2023 deltar den svenska marinen tillsammans med övriga inbjudna nationer i den finska marina övningen Freezing Winds 23, FRWI 23. Övningen har fokus på nationellt försvar.

Hemvärnsövning vecka 42

Försvarsmakten och Örebro- Värmlandsgruppen genomför övning med 20:e Hemvärnsbataljon i området kring Örebro och Karlskoga under vecka 42. Under övningen kan uniformerade soldater och militärfordon synas i området.

Jas 39 Gripen.
Luftförsvarsövning 2022

Från den 16 till den 25 maj genomför Flygvapnet Luftförsvarsövning 2022, LFÖ 22. Flygvapnet och luftvärnet övar förmågan att hävda och försvara Sveriges territoriella integritet och övningen syftar till att öka luftstridskrafternas förmåga. I övningen deltar också det finska flygvapnet och flygverksamhet kommer att ske dygnet runt i flera dygn.

Marinens höstövning 2022

Under perioden 24-31 augusti genomför marinen en större övning i inloppet till Göteborgs hamn samt i Hakefjorden in till Stenungssund och Wallhamn. Syftet med övningen är att träna på att skydda svenska hamnar och transportleder till havs. Militär personal, fartyg, båtar och helikopter kommer med stor sannolikhet att synas och höras mer än normal i området.

Marinens vårövning

Marinens vårövning är marinens första större övningen för året. Den genomförs på två geografiska områden under andra halvan av mars. Dels övas undervattenstrid på ostkusten medan fokus ligger på ytstrid och luftförsvar på sydkusten.

Marinövning Höst 23

Under perioden 11–18 oktober genomför marinen en större övning i Stockholms skärgård och Gotska sjön. Marinövning Höst 23 är en trilateral övning som genomförs tillsammans med marina enheter från Finland och Storbritannien. Syftet med övningen är att träna på att tillsammans upptäcka och bemöta olika typer av undervattenshot. Militär personal, fartyg, fordon och helikoptrar kommer med stor sannolikhet synas och höras mer i än normalt i området.

Marinövning vår

Marinövning vår är en årligen återkommande övning som tidigare gått under namnet Ubåtsjaktövning. Övningen genomförs i Stockholms södra skärgård 4-8 april med förband från marinen, flygvapnet och Finland.

Marinövning Vår 24

Mellan 13–20 mars genomför marinen en större övning längs västkusten och i Västerhavet. Marinövning Vår 24 är en trilateral övning som genomförs tillsammans med marina enheter från Finland och Frankrike. Syftet med övningen är att träna på att tillsammans upptäcka och möta olika typer av undervattenshot. Militär personal, fartyg, fordon och helikoptrar kommer synas och höras mer i än normalt i området.

Meteor 23

Om övningen Meteor är en funktionsövning med huvudfokus försvarsmedicin. Den övergripande målsättningen är att öka förmågan till verkan och omhändertagande tillsammans med olika enheter inom Försvarsmakten samt Polisen och övriga blåljus...

Northern Coasts 2021

Northern Coasts, NOCO, är en årligen återkommande marinövning som genomförts sedan 2007. Fyra nationer turas om att planera och leda övningen och i år är det Sveriges tur. Årets upplaga genomförs 10-23 september i södra och mellersta Östersjön.

Northern Coasts 23

Den marina övningen Northern Coasts, NOCO, är en återkommande multinationell övning har genomförts i Östersjön varje år sedan 2007. NOCO initieras av Tyskland och leds, planeras och genomförs i år gemensamt av den tyska, estniska och lettiska marinen

En viktig plats under övningen - observationsplats på Rovajärvi skjut- och övningsområde.
Northern Forest 21

Northern Forest 2021 genomförs 17 maj – 2 juni i norra Finland i området kring Rovajärvi- och Sodankylä och omfattar cirka 6800 deltagare varav omkring 350 svenska soldater och officerare.

Northern Forest 23

Northern Forest 2023 är en övning som omfattar drygt 6 500 deltagare från fem nationer varav omkring 750 är svenska soldater och officerare. Övningen är den finska arméns slutövning och genomförs 20 maj - 2 juni i området på och runt Rovajärvi övnings- och skjutfält.

Open Spirit 21

Operationen leds av Estland och totalt ingår 20 fartyg från 8 nationer. Sverige bidrar med 6 fartyg, inklusive stabsmedlemmar och underhållsfunktioner.  Tillsammans med övriga nationer bidrar vi till stabilitet och säkerhet i vårt...

Våreld 20
Sydfront 21

För att bygga ett starkare försvar och öka Sveriges militära förmåga kommer Försvarsmakten mellan 25 april och 10 maj genomföra övningen Sydfront 21.

Vildhussen

För att öka Sveriges militära förmåga och bygga ett starkare försvar genomför Försvarsmakten totalförsvarsövningen Vildhussen under perioden den 9-22 maj 2022 tillsammans med civila myndigheter som Länsstyrelsen i Jämtland och Västernorrland, Ragunda kommun, Östersunds kommun, Sollefteå kommun, Räddningstjänsten, polisen och ett antal fler aktörer.

Vintersol 2023

Vintersol 2023 genomförs i år till största del på Försvarsmaktens övnings- och skjutfält i Boden. Övningens huvudfokus är att förbereda de markförband som ska delta i övningen Försvarsmaktsövningen Aurora 23 som genomförs i södra Sverige i april-maj. Totalt deltar cirka 700 soldater och officerare från Norrbottens regemente och Norrlands dragonregemente i årets Vintersol.

Vintersol 2024

Vintersol 2024 genomförs i år till största del på Försvarsmaktens övnings- och skjutfält i området runt Boden. Totalt deltar över 2000 soldater, officerare och civilanställda från de flesta av arméns förband. Övningen övergripande målsät...

Stridsvagnar ur 72. bataljon från P 7 gör eld-rök-bakåt efter att ha observerat ett minfält i anfallsriktningen under ett övningsmoment på Skövde skjut- och närövningsfält under övning Våreld 18.

21-30 maj 2018 samlar övning Våreld 18 en stor del av arméns förband för att öva förmågan att med markstridskrafter försvara Sverige. Övningen genomförs i och omkring Skövde och Karlsborg samt på och runt Kvarn utanför Motala. Skaraborgs regemente (P 4) är ansvariga och planerar övningen där cirka 2 500 deltagare från 12 olika förband deltar. Övriga förband är Södra Skånska regementet (P 7), Livgardet (LG), Livregementets husarer (K 3), Göta ingenjörregemente (Ing 2), Trängregementet (TrängR), Försvarsmaktens tekniska skola (FMTS), Helikopterflottiljen, Ledningsregementet (LedR), Försvarsmedicincentrum (FömedC), Markstridsskolan (MSS) och Försvarsmaktens logistik (FMLOG).
Våreld 22

För att öka Sveriges militära förmåga och bygga ett starkare försvar genomför Försvarsmakten övning Våreld 22. Våreld 22 är dels slutövningen för den inneliggande kullen värnpliktiga men det kommer även vara med personal inkallad via totalförsvarsplikten som genomför repetitionsutbildning samt tidvis tjänstgörande soldater och reservofficerare.