Avslutade övningar

Under ett år hålls ett stort antal övningar. De mest betydelsefulla övningar presenteras med egna faktasidor som efter avslutad övning flyttas hit.

Fotmarsch. Fotpatrull. Core Battalion ur NBG genomförde v522 en övning på Bornholm.
Aurora 17

För att öka den militära förmågan kommer Försvarsmakten under september att genomföra försvarsmaktsövningen Aurora 17. Det är en nationell övning som bygger ett starkare försvar, där samtliga stridskrafter deltar, och som ökar den samlad...

Plutonchefen Sjöström i 71a bataljon går igenom marschvägen för dagens moment.
Aurora 20

Försvarsmakten beslutade den 3 april 2020 att flytta fram genomförandet av försvarsmaktsövning Aurora 20. Orsaken är den rådande situationen i Sverige och världen med anledning av covid 19-panedmin.

Årets upplaga av marinövningen Baltops är till ända och de både systerfartygen HMS Karlstad och HMS Nyköping har återigen förtöjt i örlogshamnen i Karlskrona. Sverige var en av 18 deltagande nationer under årets övning. Totalt medverkade omkring 12 000 soldater och sjömän, 40 örlogsfartyg och ungefär lika många stridsflyg och helikoptrar.
Baltops 20

Den multinationella marina övningen Baltops (Baltic operations) syftar till att stärka de deltagande ländernas förmåga att agera i gemensamma internationella operationer.

Armens jägarbataljon genomför övningar i Kablafjällen norr om Kvikkjokk.
Cold Response 2020

Huvuddelen av de svenska deltagarna är personal ur 193:e jägarbataljonen i Arvidsjaur som genomför sin krigsförbandsövning inom ramen för Cold Response.

HMS Nyköping är en korvett av Visbyklass.
Marina funktionsövningar 21

Mellan 15 och 21 april 2021 övar stora delar av marinen ubåtsjakt och ytstrid i södra Östersjön med tyngdpunkt i Hanöbukten och med vissa delar i Blekinge skärgård. Från svenska marinen ingår 25 större och mindre fartyg i övningen. Totalt deltar cirka 600 personer i övningen.

Swenex 20

Mellan den 11-21 maj 2020 genomförs marinövningen Swenex 20 (Swedish Naval Exercise). I övningen deltar större delen av den svenska marinen. Den utgör marinens ersättning för den uppskjutna försvarsmaktsövningen Aurora 20. Samtidigt som Försvarsmakten stödjer samhället med den nu pågående pandemin är Försvarsmaktens förmåga att upprätthålla beredskap och säkerhet viktig för tryggheten i landet och stabiliteten i närområdet.

20181027 Norge

Fartygen HMS Nyköping och HMS Karlstad går in i hamnen i Kristianssund för att bunkra bränsle och mat. Sceneriet är uppskattat bland personalen ombord och många kommer upp på bryggan för att få sig en glimt av det norska landskapet.

TRJE 18 är en av Natos största övningar och genomförs huvudsakligen i Norge. Totalt deltar ca 40 000 soldater, 10 000 fordon, 130 flygplan och 70 fartyg. Sverige deltar med 2500 soldater, åtta Jas Gripen och två fartyg av Visbyklass.
Totalförsvarsövning 2020

Även om Sverige är tryggare än många andra länder, finns det alltfler komplexa hot mot vår säkerhet och självständighet. Fred och frihet är värden som vi måste skydda och stärka varje dag. Myndigheter, regioner och kommuner, företag och organisationer ansvarar för att samhället ska fungera. Ansvaret för vårt lands säkerhet och trygghet är gemensamt för alla oss som bor här.

Ubåtsjaktövning
Ubåtsjaktövning på Västkusten

Mellan 18-25 mars 2020 övar stora delar av marinen ubåtsjakt på västkusten. Från svenska marinen ingår ett 30-tal större och mindre fartyg i övningen. Totalt deltar cirka 700 personer i övningen

Vintersol 2020

Övningen genomförs i huvudsak på Bodens södra och Kusträsk skjutfält i Bodens kommun, samt på Lomben och Orrträsk skjutfält i Kalix kommun. Deltagande förband är delar ur Norrbottens regemente, Artilleriregementet och Helikopterflottilje...

Stridsfordon 90 ur Norrbottens pansarbataljon under övning Vintersol.
Vintersol 2021

Vintersol 2021 har cirka 900 deltagare, huvuddelen kommer från Norrbottens regemente och Artilleriregementet. En mindre del av deltagarna kommer från Markstridsskolan och andra stödjande enheter.

Våreld 20

När Försvarsmaktsövningen Aurora, som skulle genomförts i Skåne och Blekinge, blev framflyttad fick förbanden planera om för en lokal slutövning på hemorten. I övning Våreld deltar Skaraborgs regemente, Trängregementet, Livregementets husarer och en liten del från Ledningsregementet.