Avslutade övningar

Under ett år hålls ett stort antal övningar. De mest betydelsefulla övningar presenteras med egna faktasidor som efter avslutad övning flyttas hit.

Arctic Challenge Exercise 2017

Under perioden 22 maj till 2 juni arrangerar Sverige, Finland och Norge en internationell flygövning, där Finland är övningsledare och ansvarig för övningen. Övningen som kallas Arctic Challenge Exercise 2017, ACE 17, genomförs för tredje gången inom ramen för det nordiska samarbetet och det Cross border-avtal som finns mellan länderna. Övningen är en vidareutveckling av tidigare års genomförda flygövningar och är planerad att genomföras vart annat år.

ASSÖ 17

ASSÖ 17 (arméns stabs- och sambandsövning) är en ledningsträningsövning med det övergripande målet att befästa rutiner i ledning och stabstjänst i brigadstab, att tillämpa dessa mot slutmålsättning i träningstrappa för brigad och utveckla marktaktisk förmåga inför eventuella kommande insatser under ledning av insatsstaben.

Aurora 17

För att öka den militära förmågan kommer Försvarsmakten under september att genomföra försvarsmaktsövningen Aurora 17. Det är en nationell övning som bygger ett starkare försvar, där samtliga stridskrafter deltar, och som ökar den samlad...

Baltops 2017

Huvudsyftet med övningen är att träna enheters uppträdande i större multinationella styrkesammansättningar som tillsammans kan skapa stabilitet och säkerheten i området kring Östersjön. Övningen ger bra möjligheter till att träna...

Brigstri 17

Övningen Brigstri 17 är en nationell ledningsträningsövning för bataljonsstaber och genomförs i området kring Skövde, Mariestad, Töreboda och Tibro 8-14 maj 2017.

CJSE 2017

Combined Joint Staff Exercise 2017 (CJSE 17) är en ledningsträningsövning som genomförs årligen i samarbete mellan Försvarsmakten och Försvarshögskolan. Övningen omfattar över 1 200 deltagare från 24 länder och är den största stabsövningen som Försvarsmakten genomför i år.

Northern Coasts 2017

Northern Coasts, NOCO, är en av de största årliga multinationella övningarna med marint fokus i Östersjöområdet. Övningen genomförs i år under perioden 8-21 september i södra och mellersta delarna av Östersjön. Detta år står Sverige som värdnation och övningen inleds med en hamnfas i Karlskrona.

Skärgårdsövning

I övningen ingår ett 50-tal stridsbåtar och cirka 400 soldater. Övningen kommer att genomföras med lös ammunition och pågår både dag- och nattetid. Försvarsmakten kommer att ta största möjliga hänsyn till civil egendom och det känsliga...

Vintersol 2017

Övning Vintersol 2017 är samlingsnamnet för vinterns övningsperiod i Norrbotten och pågår från slutet av februari till slutet av mars. Vintersol avslutas med ett så kallat förbandsskede den 23-29 mars med anfall på civil mark från Jokkmokk ner mot Boden där övningen avslutas på Bodens södra skjutfält med duellstrid och bataljonsanfall.

Våreld 17

Under övning Våreld samlas en stor del av arméns förband för att öva tillsammans. Detta för att öka vår förmåga att med markstridskrafter försvara Sverige och landets intresse. Under övningen 22-29 maj deltar cirka  3 000 deltagare från ...