Avslutade övningar

Under ett år hålls ett stort antal övningar. De mest betydelsefulla övningar presenteras med egna faktasidor som efter avslutad övning flyttas hit.

Baltops 2022

Baltops är en årligen återkommande marinövning. Årets upplaga genomförs den 5-16 juni i mellersta och södra Östersjön samt på strandnära landövningsområden i Tyskland, Sverige, Polen och de baltiska staterna.

Däcksbro 300
Defender 2022

Övningen Defender Europe 2022 är en USA-ledd övning som genomförs på olika platser i Europa. Syftet är att öva amerikansk förstärkning av Europa.

Jas 39 Gripen.
Luftförsvarsövning 2022

Från den 16 till den 25 maj genomför Flygvapnet Luftförsvarsövning 2022, LFÖ 22. Flygvapnet och luftvärnet övar förmågan att hävda och försvara Sveriges territoriella integritet och övningen syftar till att öka luftstridskrafternas förmåga. I övningen deltar också det finska flygvapnet och flygverksamhet kommer att ske dygnet runt i flera dygn.

Marinens höstövning 2022

Under perioden 24-31 augusti genomför marinen en större övning i inloppet till Göteborgs hamn samt i Hakefjorden in till Stenungssund och Wallhamn. Syftet med övningen är att träna på att skydda svenska hamnar och transportleder till havs. Militär personal, fartyg, båtar och helikopter kommer med stor sannolikhet att synas och höras mer än normal i området.

Marinövning vår

Marinövning vår är en årligen återkommande övning som tidigare gått under namnet Ubåtsjaktövning. Övningen genomförs i Stockholms södra skärgård 4-8 april med förband från marinen, flygvapnet och Finland.

Northern Coasts 2021

Northern Coasts, NOCO, är en årligen återkommande marinövning som genomförts sedan 2007. Fyra nationer turas om att planera och leda övningen och i år är det Sveriges tur. Årets upplaga genomförs 10-23 september i södra och mellersta Östersjön.

En viktig plats under övningen - observationsplats på Rovajärvi skjut- och övningsområde.
Northern Forest 21

Northern Forest 2021 genomförs 17 maj – 2 juni i norra Finland i området kring Rovajärvi- och Sodankylä och omfattar cirka 6800 deltagare varav omkring 350 svenska soldater och officerare.

Open Spirit 21

Operationen leds av Estland och totalt ingår 20 fartyg från 8 nationer. Sverige bidrar med 6 fartyg, inklusive stabsmedlemmar och underhållsfunktioner.  Tillsammans med övriga nationer bidrar vi till stabilitet och säkerhet i vårt...

Våreld 20
Sydfront 21

För att bygga ett starkare försvar och öka Sveriges militära förmåga kommer Försvarsmakten mellan 25 april och 10 maj genomföra övningen Sydfront 21.

Vildhussen

För att öka Sveriges militära förmåga och bygga ett starkare försvar genomför Försvarsmakten totalförsvarsövningen Vildhussen under perioden den 9-22 maj 2022 tillsammans med civila myndigheter som Länsstyrelsen i Jämtland och Västernorrland, Ragunda kommun, Östersunds kommun, Sollefteå kommun, Räddningstjänsten, polisen och ett antal fler aktörer.

Vintersol 2023

Vintersol 2023 genomförs i år till största del på Försvarsmaktens övnings- och skjutfält i Boden. Övningens huvudfokus är att förbereda de markförband som ska delta i övningen Försvarsmaktsövningen Aurora 23 som genomförs i södra Sverige i april-maj. Totalt deltar cirka 700 soldater och officerare från Norrbottens regemente och Norrlands dragonregemente i årets Vintersol.

Stridsvagnar ur 72. bataljon från P 7 gör eld-rök-bakåt efter att ha observerat ett minfält i anfallsriktningen under ett övningsmoment på Skövde skjut- och närövningsfält under övning Våreld 18.

21-30 maj 2018 samlar övning Våreld 18 en stor del av arméns förband för att öva förmågan att med markstridskrafter försvara Sverige. Övningen genomförs i och omkring Skövde och Karlsborg samt på och runt Kvarn utanför Motala. Skaraborgs regemente (P 4) är ansvariga och planerar övningen där cirka 2 500 deltagare från 12 olika förband deltar. Övriga förband är Södra Skånska regementet (P 7), Livgardet (LG), Livregementets husarer (K 3), Göta ingenjörregemente (Ing 2), Trängregementet (TrängR), Försvarsmaktens tekniska skola (FMTS), Helikopterflottiljen, Ledningsregementet (LedR), Försvarsmedicincentrum (FömedC), Markstridsskolan (MSS) och Försvarsmaktens logistik (FMLOG).
Våreld 22

För att öka Sveriges militära förmåga och bygga ett starkare försvar genomför Försvarsmakten övning Våreld 22. Våreld 22 är dels slutövningen för den inneliggande kullen värnpliktiga men det kommer även vara med personal inkallad via totalförsvarsplikten som genomför repetitionsutbildning samt tidvis tjänstgörande soldater och reservofficerare.