Avslutade övningar

Under ett år hålls ett stort antal övningar. De mest betydelsefulla övningar presenteras med egna faktasidor som efter avslutad övning flyttas hit.

Aurora 17

För att öka den militära förmågan kommer Försvarsmakten under september att genomföra försvarsmaktsövningen Aurora 17. Det är en nationell övning som bygger ett starkare försvar, där samtliga stridskrafter deltar, och som ökar den samlad...

Baltops 2018

Huvudsyftet med övningen Baltops 2018 är att träna enheters uppträdande i större multinationella styrkesammansättningar som tillsammans kan skapa stabilitet och säkerheten i området kring Östersjön.

Brigstri 18

Årets Brigadstridsledningsövning, Brigstri 18, är en nationell ledningsträningsövning för bataljonsstaber och genomförs 2-7 maj i området kring Skövde garnison och Skövde övningsfält.

Flygvapenövning 18

Fredag 25 maj klockan 12 startar årets flygvapenövning, en övning för svenska luftstridskrafter att öka förmågan till nationellt försvar av Sverige. Nytt för i år är att finska stridsflyg och helikoptrar är en del av det svenska luftförsvaret. En annan nyhet är att Svenska Jas 39 Gripen, för första gången, baserar i Estland inom ramen för en nationell övning.

Northern Coasts 2018

Northern Coasts, Noco, är en av de största årliga militärövningarna i östersjöområdet med marint fokus. Under Noco 18 deltar ett 30-tal fartyg från 13 länder samt omkring 4 000 sjömän och soldater. Övningen pågår under perioden 29 oktober – 8 november 2018.

Swedec EOD Exercise

Varje år i maj genomför Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum, Swedec, övningen SEE (Swedec EOD Exercise). Det är en ammunitions- och minröjningsövning med syftet att öva Försvarsmaktens EOD-grupper, Polisens bombgrupper och personal inom Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i ammunitionsröjning.

Swenex 18

Swenex (Swedish Naval Exercise) är marinens största nationella övning som genomförs årligen. 2018 går den på ostkusten från Norrtälje i norr till Ölands södra udde under perioden 21 - 31 maj.

Trident Juncture 18

Sverige deltar i övningen Trident Juncture 18 med förband från samtliga stridskrafter för att öka förmågan att försvara Sverige. Syftet med det svenska deltagandet är även att stärka samarbeten med andra länder.

Vintersol 2018

Under perioden 1-28 mars genomförs övning Vintersol i Kirunafjällen samt i Boden med omnejd. Framförallt ökar den militära verksamheten 13-22 mars då de omkring 1 200 deltagarna kommer att öva på civil mark mellan Boden, Harads och Vidsel samt på Hedenbasen, Degerberget, Kusträsk skjutfält och Bodens södra skjutfält. Under Vintersol kommer soldater och fordon att trafikera vägar samt röra sig i terrängen.

Våreld 18

21-30 maj samlar övning Våreld 18 en stor del av arméns förband för att öva förmågan att med markstridskrafter försvara Sverige.