Torped 45

Torped 45 är en lätt målsökande torped för ubåtsjakt eller mot mindre ytfartyg.

En övningstorped avfyras från en Visbykorvett under övningar i Hanöbukten.
En övningstorped avfyras från en Visbykorvett under övningar i Hanöbukten.
En övningstorped avfyras från en Visbykorvett under övningar i Hanöbukten. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
Torpeder som torpedbärgningsfartyget HMS Pelikanen bärgat lastas över till en av Marinbasens lastbilar.
Torpeder som torpedbärgningsfartyget HMS Pelikanen bärgat lastas över till en av Marinbasens lastbilar. Foto: Jesper Moldvik/Försvarsmakten

Torped 45 har funnits i svenska marinen sedan mitten på 1990-talet. Den har både en passiv och aktiv målsökare och är avsedd att bekämpa ubåtar och mindre ytfartyg. Torpeden är trådstyrd och kan skjutas från ytfartyg, helikopter och ubåt. Den är framtagen av Saab Dynamics och är särskilt anpassad för de förhållanden som råder runt Sveriges kust.

2022 ersattes torped 45 av torped 47.