Bogserbåt 4

Kraftig motor och vattenjetdrift gör bogserbåt 4 till ett utmärkt val när ingenjörstrupper behöver lösa tyngre uppgifter till sjöss eller när Marinbasens ekipagekompani utför bogseringar.

Ingenjörsbataljon transporterar andra förband över Motala ström med flytbro och bogserbåt 4.
Stora delar av Sveriges arméförband samlas i området runt Vättern och genomför Armeövning 15. Övningens huvudsyfte är att öva det nationella försvaret och då främst förmågan för arméförbanden att agera och samverka som en brigad.
Ingenjörsbataljon transporterar andra förband över Motala ström med flytbro och bogserbåt 4.
Stora delar av Sveriges arméförband samlas i området runt Vättern och genomför Armeövning 15. Övningens huvudsyfte är att öva det nationella försvaret och då främst förmågan för arméförbanden att agera och samverka som en brigad.
Ingenjörsbataljon transporterar andra förband över Motala ström med flytbro och bogserbåt 4 under Armeövning 15. Foto: David Gernes/Försvarsmakten

Bogserbåt 4 är bara någon halvmeter längre än bogserbåt 2, men betydligt starkare. Turbodieselmotorn utvecklar hela 163 hästkrafter, vilket gör den till första val för ingenjörförbandens riktigt tunga jobb.

Djupgåendet är bara 0,7 meter, och vattenjetdriften gör att bogserbåt 4 kan manövrera i vatten som är både grunt och förorenat av materia som skulle fastna i en propeller.

Båtens främsta uppgift är bogsering av pontoner och färjor, men den kan även transportera trupp (högst 10 personer) och materiel (maximalt 1 200 kg) eller användas som stödbåt vid dykningar.

Det platta, helsvetsade aluminiumskrovet gör att bogserbåt 4 fungerar bäst i lugna vatten som hamnar, kanaler och sjöar, samt längs kusterna. Den är dock bara godkänd för sjöfart inom en nautisk mil (cirka 1,8 kilometer) från en hamn eller annan skyddad plats.