Försvarsmakten skyddar och bevarar det samhälle som de flesta av oss tar för givet. Ett samhälle där du själv väljer hur du ska leva, där du uttrycker dig fritt och får ha vilken åsikt du vill – där demokrati råder. Vårt uppdrag är alltså i en påtagligt konkret bemärkelse livsviktigt, och kräver en stor bredd i verksamheten.

De tre försvarsgrenarna armén, marinen och flygvapnet organiserar och utbildar förband som enskilt och gemensamt är beredda att genomföra insatser i Sverige eller i internationella konfliktområden.

Vår internationella närvaro handlar inte bara om att hjälpa människor i andra länder till ett liv i fred. När vi motverkar konflikter ute i världen blir också Sverige en tryggare plats.

Hemvärnet är en speciell gren av Försvarsmakten. Soldaterna är frivilliga och deras uppgifter sträcker sig över ett brett spektrum, från att stödja samhället vid kriser till väpnad strid i krig.

Övningar och samarbeten för stärkt samlad förmåga

För att våra förband ska stå redo vid skarpa situationer övar vi mycket och ofta. Övningarna sker i både liten och stor skala, och regelbundet även tillsammans med andra myndigheter och organisationer.

I ökande grad samarbetar och samövar Försvarsmakten också med andra nationer, för att stärka den samlade förmågan att agera tillsammans i händelse av konflikter i vårt närområde. Det bygger på den nordiska solidaritetsförklaringen som innebär att vi som nation inte stillatigande ser på om ett land i vårt närområde hotas eller attackeras, utan att vi hjälper dem att möta hotet.

Så ska Försvarsmakten försvara Sverige och främja samhällets säkerhet:

  • Vara tillgänglig och beredd i fred för att snabbt kunna inta höjd beredskap.
  • Skydda Sveriges handlingsfrihet inför politisk, militär eller annan påtryckning. Upptäcka och avvisa kränkningar av det svenska territoriet.
  • Öka vår egen säkerhet genom att delta i insatser här i Sverige, i närområdet och internationellt.
  • Försvara våra nationella rättigheter och intressen i områden också utanför Sverige.