Helikopter 14

Försvarsmakten behövde en modern ersättare till helikopter 3 och helikopter 4, och hittade det i den högteknologiska NH90. Kompositskrov och helelektronisk styrning gör helikopter 14 till en framtidssäkrad maskin i den medeltunga klassen.

Helikopter 14.
Foto: Lasse Jansson/Försvarsmakten

För tunga transporter och räddningsaktioner i svårtillgängliga områden och till sjöss är helikoptern oslagbar, och med helikopter 14 utrustas Försvarsmakten med en av världens modernaste maskiner i klassen.

Det europeiska samarbetet bakom helikopter 14, internationellt kallad NH90, är världens första serieproducerade helikopter med ett helt elektroniskt styrsystem. Det består av två digitala och två analoga datorer* som hela tiden gör oberoende beräkningar och ignorerar resultat som inte stämmer med "majoritetens" åsikt. Detta eliminerar i det närmaste risken för att styrsystemet slås ut på grund av datorhaveri.

En annan innovation är kompositskrovet av glasfiber och kolfiber i stället för aluminium för att spara vikt. Helikopter 14 är också svår att upptäcka på radar tack vare sitt sexkantiga skrov. Den avancerade väderradarn gör också farkosten tillräckligt väderokänslig för att kunna operera i exempelvis hård fjällmiljö med kraftiga vindar och risk för isbildning.

Av de 18 helikoptrar som Sverige har beställt är nio rent markoperativa och kallas HKP 14E. Resterande nio kallas HKP 14F och utrustas med sonarutrustning och taktisk radar som kan användas vid ubåtsjakt. I samband med beställningen bad Försvarsmakten också att arbetshöjden i kabinen på de svenska helikoptrarna skulle höjas från 157 centimeter till 182, en modifiering som tillverkaren nu marknadsför som HCV (High Cabin Version).

16 av 18 beställda helikoptrar är levererade till Försvarsmakten. Några av dessa är av tidigare versioner och ska genomgå en uppgradering till HKP14E/F standard.

Fakta

Maxhastighet: 
320 km/h

Marschhastighet: 290 km/h

Max flygtid: 3,5 timmar

Motor: 2 stycken RTM322

Hjälpaggregat: 1 stycken APU

Passagerare: Upp till 20 sittande eller 10 soldater med utrustning.

Max startvikt: 11 000 kg

Tomvikt: 6 600–7 900 kg

Tillverkare/Civilt namn: NH-Industries/Eurocopter NH90 2x2400hk

Utrustning: ”Fly-by-wire” styrsystem

. Helikopterskrov helt i komposit. 

Full Glass-cockpit. 

AIS-transponder. 

IFF-mode 4. 

Digital karta som är integrerad med helikopter och ledningssystem

. Integrerad GSM telefon. 

Positionssystem med DGPS, GPS och IRS (lasergyron)
. 
Möjlighet till inspelning av talkommunikation, sensorinformation. 

Ledningskonsoll (Taktisk, Ubåtsjakt)

Besättning: 2 stycken piloter och 1-2 stycken färdmekaniker/lastmästare

Uppdrag
: Taktisk trupptransport

. Sjuktransport. 

Räddningsinsatser över land och hav (även i viss hotmiljö)

. Materieltransport, hängande last. 

Personaltransport, VIP-transporter. 

Lednings- och kommunikationsstöd för operativa förband. Specialoperationer. Fallskärmsfällning. Ytmålsspaning. Ubåtsjakt.