Repetitionsutbildning

Regeringen beslutade i december 2014 att ge Försvarsmakten rätt att med tjänstgöringsplikt kalla in krigsplacerade.

Tre soldater i halvcirkel innhomhus. I bakgrunden fler soldater.
Tre soldater i halvcirkel innhomhus. I bakgrunden fler soldater.
De första soldaterna ryckte in till repetitionsutbildning i bland annat Arvidsjaur i mitten av november 2015. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten

Bakgrunden till beslutet var det försämrade omvärldsläget och nödvändigheten i att upprätthålla krigsförbandens operativa förmåga.

Beslutet om repetitionsutbildning berör olika kategorier anställda, tidigare värnpliktiga, hemvärnssoldater och frivilliga på olika sätt.

I maj 2015 skickades inkallelseordrar ut och den första repetitionsutbildningen genomfördes i november 2015.