Repetitionsutbildning

Regeringen beslutade i december 2014 att ge Försvarsmakten rätt att med tjänstgöringsplikt kalla in krigsplacerade. Bakgrunden är det försämrade omvärldsläget och nödvändigheten i att upprätthålla krigsförbandens operativa förmåga.

Tre soldater i halvcirkel innhomhus. I bakgrunden fler soldater.
De första soldaterna ryckte in till repetitionsutbildning i bland annat Arvidsjaur (bilden) i mitten av november. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten

Under hösten 2015 repetitionsutbildades cirka 400 soldater. Under 2016 utbildades runt 800 personer, och under 2017 inkallades cirka 1 500 soldater och sjömän.