HMS Orion

Underrättelseinhämtning till havs är ett viktigt inslag i kontrollen av vad som försiggår längs Sveriges gränser. En av de viktigaste komponenterna i det arbetet är Försvarsmaktens fartyg HMS Orion.

HMS Orion Foto: Försvarsmakten
Foto: Försvarsmakten

HMS Orion känns lätt igen tack vare den stora liggande cylinder som dominerar dess överbyggnad. Med hjälp av den bedriver personal från Försvarets Radioanstalt, FRA, underrättelseinhämtning för att uppfatta eventuella hot mot Sveriges säkerhet.

Regeringen har bestämt att HMS Orion ska ersättas av ett nytt fartyg.

Fartyget ingår i Första ubåtsflottiljen och är stationerat i Karlskrona.

Fakta

Längd: 61,3 m

Bredd: 11,7 m

Djupgående: 3,8 m

Deplacement: 1205 ton

Maxfart: 15 knop

Besättning: 25