Däcksbro 200

Öppet vatten utgör ett formidabelt naturhinder för framryckande trupp, ett hinder som måste överbryggas. Vid avstånd under 200 meter heter lösningen Däcksbro 200.

Foto: Lars-Göran Larsson/Försvarsmakten

Vid alltför starkt strömmande vatten, eller vid avstånd av mer än 200 meter, använder Försvarsmakten färjor för att upprätta tillfälliga övergångar. Vid kortare avstånd, däremot, är portabla broar en långt mer effektiv lösning.

Däcksbro 200 kan sättas upp med en hastighet av 100 meter i timmen. De flytande brodelarna i aluminium transporteras på särskilda brolastbilar och sjösätts normalt direkt från dessa. Där vecklar de ut sig automatiskt och bogseras på plats av bogserbåtar.

När Däcksbro 200 väl är färdig klarar den vikten av en stridsvagn på 65 ton. Konstruktionen är amerikansk från början av 1970-talet och bygger på rysk brobyggarteknik, men Försvarsmaktens broar är tillverkade i Tyskland.

Däcksbro 200 möter extra hårda utmaningar vintertid i vårt nordiska klimat, i synnerhet när stora mängder is ska avlägsnas från brodelarna när de tas upp ur vattnet och packas ihop igen.

Fakta

Brolängd: Upp till 200 meter

Byggtid: 100 meter/timme

Broklass: MLC 70 bandfordon för flytande bro. Det betyder att bron kan bära cirka 65 ton stridsvagn

Transportsätt: Broterrängbilar

Max strömhastighet: 3m/s

Körbanans bredd: 4,1 m