HMS Carlskrona under Noco-18

40 millimeters allmålspjäs

40 millimeters allmålspjäser används på marinens fartyg för att bekämpa luftmål, ytmål och mål på land..

Luftförsvarsövning i Hanöbukten för korvetten HMS Karlstad.

57 millimeters allmålspjäs

Marinens ytstridsfartyg är bestyckade med allmålspjäser som används för att bekämpa mål på ytan, i luften eller på land.

KRETA 20100323.Strax utanför Kreta över ME 02 inför skarp insats mot de pirater som verkar i farvattnet runt Somalia. Dagens övning syftar till att trimma ihop besättningen till en effektiv enhet..Foto: Sgt Nicklas Gustafsson / Combat Camera

Automatgevär 90 C

Automatgevär 90C (AG 90C) är i första hand avsett för att förstöra materiel på långa avstånd och för ammunitionsröjning.

Under sista helgen i April 2009 genomförde Gävleborgs hemvärnsbattaljon krigsförbandsövning (KFÖ) på Marma skjutfält samt i och kring Gävle hamn..Skyttesoldat i liggande eldställning under stridsskjutning..

Automatkarbin 4 B/C/D

Automatkarbin 4 (Ak 4) är ett eldhandvapen som har använts av Försvarsmakten sedan 1960-talet.

Automatkarbin 5 C/D

AK 5 - standardvapnet inom Försvarsmakten utvecklades i början av 80-talet efter belgisk förlaga och har modifierats för svenska förhållanden.

Eldenhet 98

Eldenhet 98 är ett svensk-tyskt luftvärnssystem som kan bekämpa flygplan och kryssningsrobotar på kortare avstånd.

Förstärkningsvapen

Försvarsmakten har flera modeller av förstärkningsvapen. Dessa kan användas till ett antal specifika ändamål.

Amfibiebataljonensmatriel Kustjägare med granatgevär Grg / 48 Längd 113 cm Vikt 13,2  Uppställning inför filmning

Granatgevär 48/86

Granatgeväret har använts sedan 40-talet och är fortfarande modernt, med möjligheter att bekämpa stridsfordon och slå ut befästningar med mera.

Granatsprutegrupp med matrl., uppförande i teräng

Granatspruta

40 millimeters granatspruta är ett tungt understödsvapen som kan nedkämpa mål på upp till en kilometer med ihållande eld av pansarspränggranater.

Flygvapenövning 03. Värnpliktiga ur en klargöringstropp rullar fram en RB 99 AMRAAM till en JAS 39 Gripen.

Jaktrobot 99

RB 99-AMRAAM (Advanced Medium Range Air-to-Air Missile) är en avancerad radarsökande jaktrobot för medel- till långdistans med en räckvidd på cirka 75...

Soldater med Ksp 58 vid vinga fyr

Kulspruta 58

Kulspruta 58 är en medeltung kulspruta som vanligtvis hanteras av två personer. Den används också i flera fall som beväpning på olika typer av fordon,...

Karlskrona 20090316.Skytt och laddare till tung kulspruta på HMS Trossö under övning i Karlskronas skärgård inför mission i Somalia.  .Försvarsmakten har erhållit en anvisning angående en marin insats i Somalia (EU NAVFOR OP ATALANTA) av Regeringskansliet (Försvarsdepartementet). Insatsen skall inledas i maj 2009 och vidmakthållas under fyra (4) månader i insatsområdet...FOTO: Johan Lundahl/Försvarsmaket/CombatCamera

Kulspruta 88

Kulspruta 88 (Ksp 88) är ett kraftfullt vapen som kan användas för luftförsvar, markstrid samt för understöd och strid från stridsbåt, till exempel...

ARVIDSJAUR 20110927
Kulpruteskytt ur en jägargrupp ligger i stridställning.
Jägarsoldater övar i skogarna runt Arméns jägarbataljon.
Foto: Torbjörn F Gustafsson/InfoS/Försvarsmakten.

Kulspruta 90

Kulspruta 90 är en lätt bärbar kulspruta som kan hanteras av en person, och kan med sin höga eldhastighet och större mängd ammunition ge gruppen ett...

Pansarskott 86 under höstövning i fält

Pansarskott 86

Pansarskottet är ett bärbart granatvapen av engångstyp, där själva vapnet och granaten tillverkas och förpackas som en enhet som kasseras efter att...

Observatörsteamet MOT Bravo på patrull i sitt ansvarsområde. Soldaterna bär mycket utrustning, bland annat Kroppsskydd, stridsväst och pistol.

Pistol 88

Pistol 88 kännetecknas av att den är lätt att hantera och har en hög användar- och funktionssäkerhet. Utvecklad och tillverkad av Glock i Österrike...

20121014. Soldater ur FS24 tillhörandes P7 har Förbandskjutning med skarp ammunition på Gotland innan deras rotation till insatsområdet i Afghanistan. Förbandet övar i plutons/kompani storlek med alla deras vapensystem och funktioner.

 Foto: Sgt Daniel Klintholm/Combat Camera/Försvarsmakten.

Prickskyttegevär 90

Prickskytten ska ha förmåga att bekämpa mål på långa avstånd eller mycket små mål på korta avstånd. För detta behövs det bästa vapnet som går att få...

Amfibiesoldater sittande brevid Robot 17 i lavett.

Robot 17

Robot 17 används av enheter inom Amfibieregementet för att försvåra för en motståndare att ta sig in med fartyg i den svenska skärgården eller hamnar....

SIGONELLA 20110617. Klargöring av JAS 39 Gripen efter landning. Huvuddelen av det svenska bidraget om cirka 130 personer kommer från EAW (expeditionary air wing) som stått i beredskap åt den nordiska stridsgruppen, cirka 110 personer. Styrkan kompletteras med 20 specialistmedarbetare. Chef för svenska kontingenten är överstelöjtnant Stefan Wilson. Foto: Louise Levin PAO FL 01/Försvarsmakten.Bilden får användas av media utan kostnad om fullständig byline anges

Robot 98

Robot 98, eller jaktrobot RB 98 IRIS-T, sitter sedan några år på Jas 39 Gripen som en potent bekämpare av mål på huvudsakligen korta avstånd. Nu...

Robotsystem 15

Robotsystem 15 är en sjömålsrobot som använder aktiv radar för att hitta sitt mål. Roboten har använts av Försvarsmakten sedan 1985.

Luftvärn, Robotsystem 23.

Robotsystem 23

Robotsystem 23 är ett luftvärnsrobotsystem som kan bekämpa fientliga flygplan och helikoptrar men även snabba, små mål som kryssningsrobotar och andra...

HALMSTAD 20110914. Luftvärnet uppträder på marken och är en del av armén, men verkar framför allt i luftarenan. Uppgifterna är att övervaka luftrummet och upptäcka hot, samt skydda viktiga objekt och verksamheter mot angrepp från luften. De två luftvärnsbataljoner som ingår i insatsförsvaret utbildas och hålls i beredskap av Luftvärnsregementet. Med hjälp av olika sensorsystem (radar) kan de övervaka luftrummet, och skicka information till de olika robotsystem som har till uppgift att bekämpa mål i luften. I bataljonerna finns också funktioner som ansvarar för bland annat logistik, ledning/samband och insats/bevakning. Luftvärnsregementet ansvarar också för utbildning och insatser med hemvärnet/nationella skyddsstyrkorna i Halland. Foto: Sergeant Johan Lundahl/Combat Camera/Försvarsmakten

Robotsystem 70

Robotsystem 70 (RBS 70) är ett lätt och snabbgrupperat robotsystem. Det används framför allt för att bekämpa fientliga flygplan och helikoptrar.

HALMSTAD 20110914. Soldater grupperar ett robotsystem 97. Robotsystem 97 har en räckvidd på 40 kilometer. Luftvärnet uppträder på marken och är en del av armén, men verkar framför allt i luftarenan. Uppgifterna är att övervaka luftrummet och upptäcka hot, samt skydda viktiga objekt och verksamheter mot angrepp från luften. De två luftvärnsbataljoner som ingår i insatsförsvaret utbildas och hålls i beredskap av Luftvärnsregementet. Med hjälp av olika sensorsystem (radar) kan de övervaka luftrummet, och skicka information till de olika robotsystem som har till uppgift att bekämpa mål i luften. I bataljonerna finns också funktioner som ansvarar för bland annat logistik, ledning/samband och insats/bevakning. Luftvärnsregementet ansvarar också för utbildning och insatser med hemvärnet/nationella skyddsstyrkorna i Halland. Foto: Sergeant Johan Lundahl/Combat Camera/Försvarsmakten.Bilden får användas av media utan kostnad om fullständig byline anges

Robotsystem 97

Robotsystem 97 är ett luftvärnsrobotsystem med medellång räckvidd som kan användas i alla väder, dag som natt. Systemet används för att skydda...

Arbetsdag ombrd på HMS Ven. Manöverofficeren iordningsställer skarpa sjunkbomber för att kunna hävda rikets territorium om det skulle behövas. Alla flottans fartyg medför skarp vapenlast för att alltid kunna freda Svenska territorialhav.

Sjunkbomb m33

Sjunkbomber är en sprängladdning avsedd att detonera på ett förutbestämt djup för att varna eller bekämpa ubåtar.

KARLSKRONA 20141203

Sjömän och officerare ombort på HMS Ulvön övar minfällning och minröjning.
HMS Ulvön, M77, är ett svenskt minröjningsfartyg av Kosterklass och har utrustning vad gäller minspårning, oskadliggörande av minor, stridsledning och navigation. 
33. Minröjningsdivisionen tillhör Tredje sjöstridsflottiljen som är ett svenskt marint insatsförband inom Försvarsmakten. Förbandets stab är förlagt till Karlskrona i Blekinge.

Sjöminor

Sjöminor är stationära vapen och verkar genom de stötvågs- och tryckeffekter som sprängämnet ger när det detonerar. Själva minan utgörs av en...

Spränghandgranat 90

Spränghandgranat 90 är en handgranat med splitter- och tryckverkan. Den har ett skal av plast med rutmönster för att förbättra greppet.

Torpeden lämnar fartyget och börjar sin färd mot ubåten.

Torped 45

Torped 45 är en lätt målsökande torped för ubåtsjakt eller mot mindre ytfartyg.

Ubåten Gotland lossar torped till transportbåt 656vid Musköbasen.

Torped 62

Torped 62 är en tung torped som skjuts från ubåt mot fartyg på ytan.