Automatgevär 90 C

Automatgevär 90C (AG 90C) är i första hand avsett för att förstöra materiel på långa avstånd och för ammunitionsröjning.

Automatkarbin 4

Automatkarbin 4 (Ak 4) är ett eldhandvapen som har använts av Försvarsmakten sedan 1960-talet.

Automatkarbin 5 C/D

AK 5 - standardvapnet inom Försvarsmakten, utvecklades i början av 80-talet efter en belgisk förlaga och har modifierats för svenska förhållanden.

Förstärkningsvapen

Försvarsmakten har flera modeller av förstärkningsvapen. Dessa kan användas till ett antal specifika ändamål.

Granatgevär 48/86

Granatgeväret har använts sedan 40-talet och är fortfarande modernt, med möjligheter att bekämpa stridsfordon och slå ut befästningar med mera.

Granatspruta

40 millimeters granatspruta är ett tungt understödsvapen som kan nedkämpa mål på upp till en kilometer med ihållande eld av pansarspränggranater.

Jaktrobot 99

RB 99-AMRAAM (Advanced Medium Range Air-to-Air Missile) är en avancerad radarsökande jaktrobot för medel- till långdistans med en räckvidd på cirka 75...

Kulspruta 58

Kulspruta 58 är en medeltung kulspruta som vanligtvis hanteras av två personer. Den används också i flera fall som beväpning på olika typer av fordon,...

Kulspruta 88

Kulspruta 88 (Ksp 88) är ett kraftfullt vapen som kan användas för luftförsvar, markstrid samt för understöd och strid från stridsbåt, till exempel...

Kulspruta 90

Kulspruta 90 är en lätt bärbar kulspruta som kan hanteras av en person, och kan med sin höga eldhastighet och större mängd ammunition ge gruppen ett...

Pansarskott 86

Pansarskottet är ett bärbart granatvapen av engångstyp, där själva vapnet och granaten tillverkas och förpackas som en enhet som kasseras efter att...

Pistol 88

Pistol 88 kännetecknas av att den är lätt att hantera och har en hög användar- och funktionssäkerhet. Utvecklad och tillverkad av Glock i Österrike...

Prickskyttegevär 90

Prickskytten skall ha förmågan att bekämpa mål på långa avstånd eller mycket små mål på korta avstånd. För detta behövs det bästa vapnet som går att...

Robot 17

Robot 17 används av enheter inom Amfibieregementet för att försvåra för en motståndare att ta sig in med fartyg i den svenska skärgården eller hamnar....

Robotsystem 15

Robotsystem 15 är en radarrobot som använder aktiv radar för att hitta sitt mål. Roboten har använts av Försvarsmakten sedan 1985.

Robotsystem 70

Robotsystem 70 (RBS 70) är ett lätt och snabbgrupperat robotsystem. Det används framför allt för att bekämpa fientliga flygplan och helikoptrar.

Robotsystem 97

Robotsystem 97 är ett luftvärnsrobotsystem med medellång räckvidd som kan användas i alla väder, dag som natt. Systemet används för att skydda...

Sjöminor

Sjöminor är stationära vapen, och verkar genom de stötvågs- och tryckeffekter som sprängämnet ger när det detonerar. Själva minan utgörs av en...

Spränghandgranat 90

Spränghandgranat 90 är en handgranat med splitter- och tryckverkan. Den har ett skal av plast med rutmönster för att förbättra greppet.

Torped 62

Den tog lång tid att utveckla, men nu när Torped 62 har börjat levereras har svenska marinen fått ett av världens mest avancerade vapensystem för...