Militärmusik

Den svenska militärmusiken har utvecklats långt från sina medeltida rötter. Försvarsmusiken omfattar i dag tre professionella musikkårer med uppdrag åt både staten och Försvarsmakten.

Marinens Musikkår Vårkonsert på Berwaldhallen.
Marinens Musikkår Vårkonsert på Berwaldhallen.
Konsert med Marinens musikkår i Berwaldhallen. Foto: Marie Rosenquist/Försvarsmakten

Musik har alltid varit viktigt för militära styrkor, för att antingen mana till strid eller förstärka moralen hos förbanden. Försvarsmusiken manar inte direkt till strid längre, men den är i högsta grad en viktig faktor i de ceremonier som bidrar till sammanhållningen och gemenskapskänslan inom Försvarsmakten.

Försvarsmusiken organiserar de tre musikkårer som verkar inom Försvarsmakten i dag: Arméns musikkår och Livgardets dragonmusikkår i Kungsängen utanför Stockholm, och Marinens musikkår i Karlskrona. Till skillnad från de många kårerna inom Hemvärnet utgörs dessa tre av heltidsarbetande musiker. 

Försvarsmusiken har både Försvarsmakten och staten som uppdragsgivare. Kårerna spelar alltså vid exempelvis statsbesök och vaktparader, men ger även konserter för allmänheten. Musiker inom försvarsmusiken för vidare en stolt militär tradition, samtidigt som de utgör en del av en internationellt erkänd musikkår av mycket hög kvalitet.