Sjukvård

Verksamhetsområdet sjukvård har ansvar för att utbilda och ta hand om Försvarsmaktens medarbetare när det gäller hälsa och sjukvård. En av uppgifterna är att sköta miljö- och hälsoskydd inom hela Försvarsmakten. En annan är att utveckla och sköta akutvård, som exempelvis fältsjukhus och ambulanstransporter.

Logistikbataljonens förbandsplats genomför ett sjukvårdsmoment för att öva personalen på förbandsplatsen. Den skadade utgörs av en markör som har instruerats hur hen skall agera och sminkats trovärdigt.  
Övning Cold Response omfattar cirka 15000 deltagare från 15 nationer varav ca 2000 man är svenskar. Övningen har ett fiktivt scenario baserat på en internationell krissituation och genomförs som en tillämpad dubbelsidig övning.
Logistikbataljonens förbandsplats genomför ett sjukvårdsmoment för att öva personalen på förbandsplatsen. Den skadade utgörs av en markör som har instruerats hur hen skall agera och sminkats trovärdigt.  
Övning Cold Response omfattar cirka 15000 deltagare från 15 nationer varav ca 2000 man är svenskar. Övningen har ett fiktivt scenario baserat på en internationell krissituation och genomförs som en tillämpad dubbelsidig övning.
Sjukvårdspersonal genomför ett sjukvårdsmoment under övningen Cold Response. Foto: Mattias Nurmela/Försvarsmakten

Verksamhetsområdet sjukvård rekryterar också kvalificerad kompetens inom sjukvårdsområdet, som exempelvis läkare och sjuksköterskor.

Uppgifterna är mycket viktiga och finns för att skydda Försvarsmaktens medarbetare, då det finns en risk att medarbetare i Försvarsmakten drabbas av psykiskt eller fysiskt lidande, både vid övningar i fred och vid insatser i krig.

Verksamhetsområdet är inkopplat för att lösa uppgifter i förebyggande syfte, ha kunskap och god kompetens när skador uppstår och för att göra uppföljningar av medarbetarnas hälsa.

Försvarsmedicincentrum har ansvar för Försvarsmaktens hälso- och sjukvård. De rekryterar och utbildar sjukvårdspersonal för hela Försvarsmaktens behov och arbetar med att utveckla teknik, metoder och taktik inom sjukvårdsområdet.