Försvarsmaktens medaljer

Försvarsmakten har en mängd medaljer för olika syften och i olika utföranden.

Försvarsmaktens medalj för internationella insatser. Foto: Kim Svensson/Försvarsmakten
Försvarsmaktens medalj för sårad i strid, i guld och i silver. Foto: Johan Lundahl/Försvarsmakten
Försvarsmaktens förtjänstmedalj i guld med svärd. Foto: Johan Lundahl/Försvarsmakten
Medaljen "Försvarsmaktens tjänstgöringsmedalj för rikets försvar" Foto: Jacob Johansson/Försvarsmakten

Försvarsmaktens förtjänstmedalj

Medaljen instiftades 2008 och kan tilldelas envar, oavsett vilka förhållanden som rådde (nationell eller internationell verksamhet, stridsinsats under krig eller krigsliknande förhållanden eller annan personlig insats eller verksamhet). Försvarsmaktens guld- och silvermedalj med svärd räknas enligt nationellt- och internationellt protokoll som krigsdekorationer.

Medalj med svärd kan tilldelas för insatser i strid eller under krigsliknande situationer enligt följande riktlinjer:

  • Guldmedalj: Stort personligt mod med fara för eget liv, mycket förtjänstfull ledning av förband under svåra förhållanden, mycket förtjänstfull insats under svåra förhållanden
  • Silvermedalj: Stort personligt mod, förtjänstfull insats under svåra förhållanden

Medalj utan svärd kan tilldelas för övriga situationer enligt följande riktlinjer:

  • Guldmedalj: Stort personligt mod med fara för eget liv, mycket förtjänstfull insats som gagnat Försvarsmakten, förtjänstfulla insatser som gagnat Försvarsmakten, vid dödsfall i tjänsten.
  • Silvermedalj: Stort personligt mod, förtjänstfull insats som gagnat Försvarsmakten

Försvarsmaktens medalj för sårad i strid

Försvarsmaktens medalj för sårade i strid (FMMsis) är av åttonde storleken och utförs i valörerna guld och silver. Åtsidan utvisar i relief ett stolpvis ställt brutet svärd omgivet av en lagerkrans och tre öppna kronor ställda två över en. Frånsidan är utformad med texten "MED LIVET SOM INSATS" och "FÖR SVERIGE" i övre delen. Namn på den som har tilldelats medaljen ingraveras på horisontell banderoll i nedre delen på medaljens frånsida. Guldmedaljen tilldelas endast den som stupat i strid. Silvermedaljen kan tilldelas den som sårats av direkt eller indirekt stridshandling.

Medaljbandet är rött med en svart bård i mitten och symboliserar livet (det röda) och sorgen (det svarta). Medaljen tilldelas av överbefälhavaren.

Försvarsmaktens reservofficersmedalj

Medaljen i guld får tilldelas efter minst 20 års anställning som reservofficer. I denna tidsrymd inräknas också eventuell tidigare anställning som yrkesofficer. Medaljen i silver tilldelas reservofficer som avlagt yrkesofficers- eller reservofficersexamen och som ingått och fullgjort, med godkända vitsord, anställningsavtal med Försvarsmakten som reservofficer.

Försvarsmaktens värnpliktsmedalj

Medaljen instiftades 2002 och tilldelades värnpliktig med vitsord om lägst 10-5-5 som belöning efter fullgjord grundläggande värnpliktsutbildning fram till och med 30 juni 2010. Medaljen är nu vilande.

Försvarsmaktens medalj för internationella insatser (sedan 2011 även med spänne)

Medaljen tilldelas Försvarsmaktens personal som fullgjort internationell insats under en kontinuerlig eller ackumulerad tidsperiod om minst 30 dagar under en tolv månaders period.

Medaljen är utformad i oxiderad brons och är av åttonde storleken (31 millimeter i diameter). Åtsidan visar Försvarsmaktens heraldiska vapen samt runt ytterkanten texten "FÖR INTERNATIONELLA INSATSER". Frånsidan är blank. Medaljen bärs i ett 35 millimeter blått band. Medaljbandet kan efter ÖB beslut förses med lagerkrans i silver. Till varje medalj åtföljer ett löstagbart bandspänne i oxiderad brons med inskription av insatsområdets namn/land. Exempel: "KOSOVO". Bandspännet fästs i nedre delen av medaljbandet. Med medaljen följer ett släpspänne och siffror visande antalet gånger den enskilde tilldelats utmärkelsen.

Försvarsmaktens tjänstgöringsmedalj för rikets försvar

Medaljen är endast för militär personal med pågående anställning som gruppbefäl, soldat eller sjöman, kallat GSS. Den kommer att finnas i brons (kan tilldelas den som har sammanlagt fyra års anställning som GSS), silver (sex års anställning), guld (åtta års anställning) och med banddekoration med tre kronor (efter tolv års anställning).

Medaljbandet är gult med blå kanter och en blå rand på vardera sidan. Anställningstid räknas som sammanlagd tid som anställd GSS, inklusive tid under internationella insatser och ska delas ut av förbandschef eller krigsförbandschef under högtidliga former.

Mer information

Mer information om utmärkelser och hur de ska bäras finns i Försvarsmaktens uniformsbestämmelser, del 9 Utmärkelser

Försvarsmaktens uniformsbestämmelser