Lätt trossbåt

Lätt trossbåt fungerar som underhållsbåt åt stridande förband, men kan även fälla minor och sjunkbomber.

Lätt trossbåt av typ 662 med stäven i land arbetar med kran.
Lätt trossbåt av typ 662 med stäven i land arbetar med kran.
Foto: Försvarsmakten

Försvarsmaktens trossbåtar har som främsta uppgift att underhålla stridande enheter med framför allt bränsle, ammunition, förnödenheter, färskvatten och fordon. Den lätta trossbåten kan också transportera minor till minförband, och även själv fälla minor eller sjunkbomber. Vid behov kan båten ta 18 passagerare, och vattenjetdrift gör att den kan ta sig in på grunda och grumliga vatten med bibehållen manöverförmåga.

Fartyget kan också användas som ledningsfartyg, reparationsresurs, sjukvårdsplats och kompanikök och sättas in vid eftersökning, sjöräddning och viss brandbekämpning.

Lätt trossbåt ingår i Försvarsmaktens amfibiebataljon där den tryggar förbandens rörlighet tillsammans med stridsbåt 90, gruppbåt, svävare och fyrhjulingar. En modifierad version av lätt trossbåt har kompletterats med bland annat skydd mot splitter och vapenverkan, inklusive NBC-skydd, samt med luftkonditionering för att kunna delta i insatser i varma klimat.

Lätt trossbåt finns även hos Marinbasen.