HMS Pelikanen

HMS Pelikanen är unik i sitt slag. Det är marinens enda torped- och robotbärgningsfartyg.

HMS Pelikanen genomför torpedbärgning.
HMS Pelikanen genomför torpedbärgning.
HMS Pelikanen genomför torpedbärgning. Foto: Försvarsmakten
HMS Pelikanen genomför torpedbärgning.
HMS Pelikanen genomför torpedbärgning. Foto: Försvarsmakten
HMS Pelikanen
HMS Pelikanen Foto: Carolina L Nilsson/Försvarsmakten

Fartyget som sedan 2012 tillhör Marinbasen och Ekipagekompaniet, efter överflyttning från Första ubåtsflottiljen och har som huvuduppgift att bärga framförallt övningstorpeder, efter att exempelvis ubåtar och korvetter har genomfört övningsskjutningar med dessa vapen.

Besättningen ombord är känd för ett gott sjömanskap då detta krävs för att ofta i tuffa väderförhållanden, hitta, bärga och lyfta ombord, en ganska tung torped som efter övningsskjutning ligger och flyter vid ytan. När besättningen återställt torpederna ombord återlämnar man dessa till torpedklargörarna i land, så att man kan återanvända torpederna igen. Pelikanens verksamhet styrs mycket av de stridande enheternas övningsplanering och man har förhållandevis ganska lång tid till sjöss.