Open Spirit 24

Under perioden 12–25 april deltar svenska enheter i övningen Open Spirit 24. Övningen syftar till att röja historiska minor och ammunitionseffekter från de båda världskrigen, för att skapa en säkrare miljö i Östersjön för både civil och militär sjöfart.

Minröjningsfartyget HMS Ulvön deltar i Open Spirit 24.
Minröjningsfartyget HMS Ulvön deltar i Open Spirit 24.
Minröjningsfartyget HMS Ulvön deltar i Open Spirit 24. Foto: Ola Jacobsen/Försvarsmakten

Open Spirit 24 är en övning med stort internationellt deltagande som genomförs i estniska vatten. Övningens främsta målsättningar är att deltagande enheter ska öva upptäckt, klassificering och identifiering av minor och andra ammunitionseffekter samt även röjning av dessa.

Under de båda världskrigen fälldes ungefär 175 000 minor i Östersjön och i västerhavet. Man beräknar att cirka 30% av dessa ligger kvar på botten. De är inte farliga där de ligger men risker kan inte uteslutas i samband med undervattensarbeten, dykning eller trålfiske.

Sverige deltar med minröjningsfartyget HMS Ulvön, röjdykare och stabspersonal. Totalt deltar 14 nationer med 12 fartyg samt landbaserade AUV- och EOD-grupper. 

Mer information

Mediekontakt: Ola Jacobsen, kommunikationschef 4.sjöstridsflottiljen, 070-208 88 64, ola.jacobsen@mil.se

Carl Wachtmeister, kommunikationschef 3.sjöstridsflottiljen, 070-383 94 88
carl.wachtmeister@mil.se