SUAV-system Svalan/Korpen

Obemannade flygande farkoster i form av SUAV (Stridsteknisk UAV) har med framgång använts av Försvarsmakten i såväl Afghanistan och Mali, som nationellt. I Afghanistan användes Försvarsmaktens första SUAV-system Falken som nu är ersatt av Svalan/Korpen.

SUAV Korpen
SUAV Korpen
UAV Korpen på flygtur. Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten

Ett av de farligaste momenten för marktrupp är informationsinhämtning i okända miljöer, och det är här obemannade flygande farkoster kommer till sin rätt. Genom att skicka upp en UAV kan hot upptäckas innan personal skickas in.

UAV-system finns i olika viktklasser beroende på vad de ska användas till. Försvarsmaktens SUAV-system väger cirka 0,5 kg (Svalan) respektive 5 kg (Korpen) och är därmed smidiga och enkla att hantera. Prestandan på ett system är dock till stor del kopplad till storleken i meningen hur mycket drivmedel eller batterikapacitet som det går att ta med sig ombord. Detta innebär att ett SUAV-system är mycket lämpligt att ta med sig i fordon för att kunna använda det var som helst och när som helst. Finns det ett behov av långa flygtider och stor aktionsradie används istället ett TUAV- system.

Båda SUAV-systemen kastas upp i luften med vanlig handkraft, drivs med elektricitet och styrs från en och samma markstation, dit de sänder tillbaka video i realtid. Användningsområdet är uteslutande spaning och informationsinhämtning, så varken Svalan eller Korpen är bestyckade. Bägge systemen har levererats av det amerikanska företaget AeroVironment Inc.

Förkortningen UAV kommer av den engelska förkortningen Unmanned Aerial Vehicle. Även förkortningen RPAS används mer och mer vilket läses ut Remotely Piloted Aircraft System. Denna förkortning är mer rättvisande då systemen på intet vis är obemannade, piloten befinner sig dock inte i flygmaskinen.

Svalan är på väg att fasas ut samtidigt som Korpen genomgår en uppgradering med bland annat digitalisering och bättre kamerautrustning.

UAV 05A Svalan

Vikt: ca 0,5 kg

Uthållighet: ca 45 min

Räckvidd: ca 5 km

Sensorer: EO- eller IR-videokamera

UAV 05B Korpen

Vikt: ca 6 kg

Uthållighet: ca 2 timmar

Räckvidd: ca 15 km

Sensorer: EO- eller IR-videokamera