S 100 D

För att kunna upptäcka flygplan, fartyg eller andra mål på stora avstånd används flygplan S100D/ASC890. Ombord på flygplanet kan flygstridsledare dela med sig av radarinformationen till andra enheter och dessutom leda eget flyg mot målen. Koll på läget – från 6 000 meters höjd.

Spaningsflygplanet S100D.
Spaningsflygplanet S100D.
Foto: Försvarsmakten
Två S 100 D-flygplan.
Foto: Försvarsmakten

Flygvapnet har två S100D radarspanings- och ledningsflygplan. Systemet är baserat på Saab 340 och därefter kraftigt modifierat med bland annat en stor radarantenn monterad på skrovets ovansida. Med hjälp av radarn och flygplanets övriga sensorer kan en lägesbild skapas, vilken senare kan delas till andra enheter som flygplan, fartyg, stridsledningscentraler, luftvärn eller staber.

Flygplanet kallas ofta ASC890 efter radarsystemets beteckning, men har i flygvapnet fått namnet Argus efter jätten med hundra ögon från den grekiska mytologin.

Ombord på flygplanet finns normalt två piloter, en färdmekaniker och, beroende på uppgift, 1-4 operatörer som handhar sensorer och övrig delar av uppdragssystemet. Flygplanets primära sensor är radarn vilken utgörs av en elektroniskt fasstyrd antenn som helt saknar rörliga delar. Tack vare detta kan radarn användas på olika sätt beroende på vad uppgiften innebär. Med radarn kan mål upptäckas på betydligt större avstånd än vad en markbaserad station kan göra. Dessutom kan radarn upptäcka speciellt svåra mål som hovrande helikoptrar, kryssningsrobotar och små båtar.

För att kunna dela med sig av den inhämtade informationen till andra förband används Länk 16, ett slags trådlöst nätverk i lufthavet, som gör att systemet kan användas tillsammans även med andra länders enheter.

Systemet levererades till flygvapnet i slutet av 90-talet. Efter invändiga modifieringar med tillskott av flygstridsledare och luftbevakare ombord har systemet i nuvarande utformning varit operativt sedan 2010 då ASC890/S100D ersatte FSR890/S100B. De två flygplanen är baserade på Malmens flygplats utanför Linköping och opereras av 72:a specialflygdivisionen. Organisatoriskt tillhör verksamheten Skaraborgs flygflottilj (F 7).

Fakta

Längd: 20,3 m

Spännvidd: 21,44 m

Tomvikt: ca 10 300 kg

Max startvikt: 13 200 kg

Uthållighet: 5 timmar +

Radar: PS890 "Erieye", Saab EDS

Övrig utrustning: Länk 16, HQII, IFF, Secure Voice, m.m.