S 100 D

För att kunna upptäcka flygplan, fartyg eller andra mål på stora avstånd används flygplan S100D/ASC890. Ombord på flygplanet kan flygstridsledare dela med sig av radarinformationen till andra enheter och dessutom leda eget flyg mot målen.

Spaningsflygplanet S100D.
Spaningsflygplanet S100D.
Foto: Försvarsmakten
Två S 100 D-flygplan.
Foto: Försvarsmakten

Systemet levererades till flygvapnet i slutet av 90-talet. Efter invändiga modifieringar med tillskott av flygstridsledare och luftbevakare ombord har systemet i nuvarande utformning varit operativt sedan 2010 då S100 D/ASC890 ersatte S100 B/FSR890.

De två flygplanen är baserade på Malmens flygplats utanför Linköping och opereras av 74:e specialflygskvadron.

Fakta

Längd: 20,3 m

Tomvikt: 10 300 kg

Max flyghöjd: 20 000 ft

Marsch hastighet: 300 km/h

Besättning: befälhavare, styrman, operatörer