RAID

Tack vare RAID kan förband upptäcka om det förekommer kemiska stridsmedel eller giftiga industrikemikalier i luften i ett område.

C-detekteringsinstrumentet RAID
C-detekteringsinstrumentet RAID
C-detekteringsinstrumentet RAID Foto: Försvarsmakten

RAID står för Rapid Alarm and Identification Device. C-detekteringsinstrumentet RAID detekterar (upptäcker) kemiska stridsmedel och toxiska industrikemikalier i luft. Instrumentet är handburet och är också monterat på CBRN-detekteringsfordon.

Detekteringsmetoden bygger på jonrörlighetsprincipen IMS (Ion Mobility Spectrometry). Instrumentet drivs av ett litiumbatteri, ett nickel-/kadmiumbatteri, ett fordon eller ett nätaggregat.

En manuell omställning måste göras mellan mätning av kemiska stridsmedel och toxiska industrikemikalier. RAID kan anslutas till en persondator för byte av ”ämnesbibliotek” eller för presentation av analysresultatet.

C = Kemiska ämnen.

CBRN = Kemiska, biologiska, radiologiska, nukleära ämnen.

RAID = Snabbt alarm- och identifieringsinstrument