Ledningsbåt 2000

När amfibiebataljonen gör insatser är det stor chans att bataljonschefen leder sina enheter från en Ledningsbåt 2000, Försvarsmaktens främsta resurs för stridsledning till sjöss.

Amfibiebåt 2000 PTK 452
Amfibiebåt 2000 PTK 452
Foto: Försvarsmakten

Ledningsbåt 2000 är ett av amfibiebataljonens mest specialiserade fartyg. Den kan förvisso användas i många skilda insatser, men så gott som alltid i egenskap av ledningsplattform.

Båten har en besättning bestående av tre man (chef, ställföreträdande chef och mekaniker) och avancerad kommunikationsutrustning för stridsledning. Båtens vattenjetaggregat säkrar en topphastighet kring 25 knop och hög manöverförmåga i grunt vatten. Båten har ingen propeller som skulle kunna fastna i exempelvis vass, tång och skräp vilket gör den särskilt lämpad för operationer i skärgårdsmiljö.

Den egna beväpningen består av två 12,7-millimeters kulsprutor. Precis som andra fartyg som kan tänkas medverka i en internationell insats är Ledningsbåt 2000 försedd med förstärkt skydd mot beskjutning, splitter och CBRN-stridsmedel, samt luftkonditionering för att kunna tjänstgöra effektivt i varma klimat.