Underrättelseenhet 23

Underrättelseenhet 23 är en av världens modernaste markbaserade centralspaningsradarstationer. Den används för att lokalisera objekt som rör sig i luften och sammanställa egen och andra sensorers information till en gemensam luftlägesbild.

På avstånd syns konturerna av en av världens bästa spaningsradar – UndE 23 – i ett himmelskt ljus ute på skjutfältet. Underrättelseenhet 23, undenhet 23.
På avstånd syns konturerna av en av världens bästa spaningsradar – UndE 23 – i ett himmelskt ljus ute på skjutfältet. Underrättelseenhet 23, undenhet 23.
Underrättelseenhet 23 uppställd på skjutfältet. Foto: Stefan Bratt/Försvarsmakten
Foto: Alexander Gustavsson/Försvarsmakten
Foto: Alexander Gustavsson/Försvarsmakten
Foto: Alexander Gustavsson/Försvarsmakten

Enheten ingår i luftvärnets robotsystem 97 och 70, men kan också användas fristående i till exempel ett insatsområde för att övervaka luftrummet och förmedla information till såväl militära som civila enheter. Den kan även övervaka havet.

Underrättelseenhet 23 (UndE 23) är mycket flexibel och kan upptäcka både större luftmål som flygplan och helikoptrar, mindre luftmål som kryssningsrobotar, och ballistiska projektiler som granater och raketer. I utvecklingen ligger också förmågan att upptäcka sjömål med en radarmålarea på ner till tio kvadratmeter samt att skicka data om sjömål till marinens ledningssystem.

Radarn är tredimensionell vilket innebär att den kan upptäcka luftmål i såväl sid- och höjdvinkel som avstånd. Den utvärderar hot från målen i luften beroende på vilken typ av mål det är och hur de uppträder i luftrummet. Utifrån hotutvärderingen meddelas målen i prioritetsordning till de eldenheter som skyddar objekt, område eller förband. Enheten skickar även information till luftvärnsledningscentralen som skapar den totala bilden av luftläget.

UndE 23 används för att skapa en luftlägesbild och för att kunna varna för exempelvis inkommande artilleri mot en bas. Den kan ge tillräcklig förvarningstid för att man ska hinna ta skydd; cirka en halv till en minut.

Fakta

Typ: Pulsdopplerradar 3D

Räckvidd: 30/60/100 km

Höjdtäckning: >20 km

Målföljning: Automatisk
IFF (Identification Friend or Foe): Ja

Hotutvärdering: Automatisk

Vikt: Cirka 25 ton

Antennhöjd: 9 eller 13 m

Anvisning: Automatisk

Grupperingstid: 10-15 min

Besättning: 3 operatörsplatser

Tillverkare: Saab Microwave Systems