Korvett Gävle

Korvetter är lättrörliga och anpassade för ett mindre hav som Östersjön. Fartygen är avsedda att kunna lösa uppgifter i tre dimensioner: I luften, på och under vattenytan. Korvetterna i Gävleklass tillhör Fjärde sjöstridsflottiljen.

Ett krigsfartyg vid en brygga.
Ett krigsfartyg vid en brygga.
HMS Gävle. Foto: Försvarsmakten

HMS Gävle och HMS Sundsvall har nyligen genomgått omfattande modernisering där de bland annat utrustats med ett helt nytt stridsledningssystem, en kraftigt uppgraderad sensorpark och en ny manöverbrygga med tillhörande navigationssystem.

Fartygen använder vattenstråldrift för hög fart, har god manöverförmåga och låg akustisk signatur. Korvetterna har kvalificerade vapensystem för strid såväl på som över och under vattenytan.

År 2006 och 2007 ingick HMS Gävle och HMS Sundsvall i den första marina FN-styrkan någonsin, för att säkra farvattnen utanför Libanons kust.