Robotsystem 15

Robotsystem 15 är en radarrobot som använder aktiv radar för att hitta sitt mål. Roboten har använts av Försvarsmakten sedan 1985.

HMS Visby avfyrar en Robot 15 Foto: Försvarsmakten
Robotskott från Stockholmskorvett

Inom Försvarsmakten infördes Robotsystem 15 först på robotbåtarna i Norrköpingsklassen. I dag utgör den huvudbestyckning på svenska korvetter av Stockholms-, Gävle- och Visbyklass efter att systemet i slutet av 1990-talet och under 2000-talet modifierades, förbättrades och uppgraderades till nya versioner.

Robotsystem 15 är avsedd för att bekämpa fartyg och använder aktiv radar för att hitta sitt mål. Den har en räckvidd på 100 kilometer. Robot 15 finns även i en luftburen version (RB 15F) avsedd för svenska flygvapnet.

Fakta

Vikt robot: 560 kg

Vikt startraketer: 170 kg

Längd: 4,33 m

Effektiv räckvidd: 70-200 km

Tillverkare: Saab Dynamics