Sverige vill aktivt bidra till fredsbevarande insatser – inte stå bredvid och se på. Sverige vill också dämpa oro och konflikter utanför våra gränser för att begränsa att det sprids till andra länder. Därmed kan vi också minska risken att vårt eget land blir hotat. Sverige samarbetar med andra medlemsländer i EU och FN och deltar endast vid insatser som FN har gett legitimitet till.

Aktuella personalsiffror utomlands

Försvarsmakten har ett antal hundra personer på plats i länder som är drabbade av krig och konflikter. Det exakta antalet varierar över tid. Nedan redovisas aktuella personalsiffror för Försvarsmaktens internationella insatser.

Område Insatsens namn Personal Organisation

Afghanistan

RSM

28

Nato

Centralafrikanska republiken

EUTM RCA

9

EU

Irak

OIR

51

Annan

Kashmir (Pakistan)

Unmogip

4

FN

Kongo-Kinshasa

Monusco

3

FN

Kosovo

KFOR

4

Nato

Mali

Minusma

269

FN

Mali

EUTM Mali

7

EU

Mellanöstern

Untso

6

FN

Somalia

EUTM Somalia

5

EU

Sydkorea

NNSC

5

Annan

Sydsudan

Unmiss

2

FN

Västsahara

Minurso

1

FN

Totalt: 394 personer.
Siffror från 31 juli 2019.