TP 102

För särskilt viktiga persontransporter använder Försvarsmakten två affärsjetplan, transportflygplan 102 (TP 102). Med hjälp av dem transporterar 75:e statsflygskvadronen rikets högsta civila och militära ledning till globala destinationer på ett säkert och effektivt sätt.

Flygplan i luften.
Flygplan i luften.
Foto: Försvarsmakten

Skvadronen har två olika flygplan till sitt förfogande, en Gulfstream G-IV (TP 102 C) och en Gulfstream G550 (TP 102 D). Normalt har flygplanen en besättning på fyra personer, vilken kan utökas till fem för längre flygningar. TP 102 C har plats för 12 passagerare och TP 102 D har plats för 15 passagerare. Båda flygplanen är utrustade för att kunna starta och landa i dåligt väder och dåliga siktförhållanden. Tack vare lång uthållighet samt hög marschhastighet kan uppdrag till världens alla hörn lösas på ett effektivt sätt.

75:e statsflygskvadronen tillhör Skaraborgs Flygflottilj (F 7). Huvuduppgiften är att genomföra flygtransporter åt rikets högsta civila och militära ledning. Skvadronen består av en ledning med stab, en planeringsfunktion, en division och ett flygunderhållskompani. Skvadronen bedriver nästan uteslutande skarp verksamhet och har alltid personal i beredskap för att med kort varsel kunna genomföra insatser såväl nationellt som internationellt. Uppgiftens karaktär ställer höga krav på tillgänglighet och flexibilitet. Att skvadronen är placerad på Arlanda flygplats möjliggör att den finns tillgänglig dygnet runt, 365 dagar om året.

Fakta: TP 102 C

Längd: 26,9 m

Spännvidd: 23,7 m

Tomvikt: 19 500 kg

Max startvikt: 33 800 kg

Max flyghöjd: 45 000 fot (13 700 meter)

Toppfart: M 0.88

Uthållighet: 9 h

Räckvidd: 8 500 km

Antal passagerare: 12 personer (normal passagerarflygning)

Besättning: 1 befälhavare, 1 styrman, 1 färdmekaniker, 1 flygvärd