Barn tittar koncentrerat på en datorskärm

För dig som barn

Hur ska man som barn tänka kring att ens mamma eller pappa kommer vara borta en lång period? Vad ska man göra med sin oro över att ens förälders uppdrag kanske är i ett område som många tycker är farligt? På vilka sätt man hjälpa sin familj?

Kontakt och resurser

Alla förband, skolor och centrum har veteran- och anhörigsamordnare. De har bland annat som uppgift att före, under och efter insatsen ge information och vägledning till den som har tjänstgjort i en internationell insats, samt deras anhöriga.

Om Försvarsmaktens veterancentrum

Försvarsmaktens Veterancentrum är myndighetens kompetenscentrum för frågor som berör utlandsveteraner och deras anhöriga. Centrumet utarbetar styrningar, metoder och rutiner för hur myndigheten ska arbeta med dessa frågor och är även ansvarigt för planering och genomförande av veterandagen samt initierar forskning runt utlandsveteraner.

Bil på Barn från Adobe Stock - behöver köpas loss av Make Your mark

Barn och unga

Att prata med sina barn om utlandstjänsten är viktigt. Genom att kommunicera med sina barn före, under och efter uppdraget kan frånvaron bli lättare att hantera och återgången till vardagen bli betydligt enklare.

Malibloggen

Det svenska FN-bidraget i Mali har under flera år utgjorts av ett underrättelseförband med huvudsaklig placering i Timbuktu. Nu har den svenska styrkan etablerat sig i staden Gao i landets östra delar, för att lösa andra uppgifter. Sedan tidigare finns och kommer även fortsättningsvis att finnas en nationell stödenhet för logistik (NSE) med placering i Bamako.

Forskning om utlandsveteraner

Ett av Försvarsmaktens uppdrag är att öka kunskapen om våra utlandsveteraner. Detta sker genom att vi beställer forskning från olika forskningsutförare och undersökningar från undersökningsföretag.