Försvarsmakten i Almedalen 2019

Försvarsmakten arrangerade flera seminarier och aktiviteter på Soldathemmet, Klinttorget 4, under Almedalsveckan den 1 till 2 juli. Seminarierna webbsändes och går att se i efterhand.

Webbsändning måndag 1 juli

Seminarier som visas i sändningen:

Ett starkt försvar för Sverige
Arrangör: Försvarsmakten tillsammans med Folk och Försvar.
Deltagare: Överbefälhavare Micael Bydén, Amanda Wollstad, chefredaktör på Svensk Tidskrift och Anders Lindberg, journalist Aftonbladet. 
Moderator: Maud von Heijne, Folk och Försvar.

Hur påverkar teknikutvecklingen den operativa och innovativa förnyelsen av försvaret?
Arrangör: Försvarsmakten tillsammans med Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF).
Deltagare: Michael Claesson, chef för inriktningsavdelningen i Försvarsmakten, Maria Rosendahl, Teknikföretagen, och Alexandra Anstrell, Moderaterna.
Moderator: Niklas Alm, SOFF.

Hur skyddar vi Sverige i gråzonen mellan fred och väpnad konflikt?
Arrangör: Försvarsmakten tillsammans med Säkerhetspolisen (Säpo).
Deltagare: Lena Hallin, chef för Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must) och Klas Friberg, generaldirektör Säpo.
Moderator: Annika Nordgren Christensen.

Webbsändning tisdag 2 juli

Seminarier som visas i sändningen:

Totalförsvarsinformation i skolan – nödvändigt eller?
Deltagare: Mats Ström, kommunikationsdirektör för Försvarsmakten, Morgan Olofsson, kommunikationsdirektör för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Gunilla Svantorp, ordförande i utbildningsutskottet, Joar Forsell, Liberala ungdomsförbundet och Nike Örbrink Kristdemokratiska ungdomsförbundet.
Moderator: Ulf Lindgren, regionalt samverkansform i Norrbotten.

Vem ska försvara Sverige? – om plikten och frivillighet i totalförsvaret 
Arrangör: Försvarsmakten.
Deltagare: Micael Bydén, överbefälhavare, och Dan Eliasson, generaldirektör MSB.
Moderator: Annika Nordgren Christensen.

Om Sverige inte har en marin förmåga?
Arrangör: Försvarsmakten.
Deltagare: Jens Nykvist, marinchef. 
Moderator: Annika Nordgren Christensen.