Försvarsmakten i Almedalen 2019

Försvarsmakten arrangerade flera seminarier och aktiviteter på Soldathemmet, Klinttorget 4, under Almedalsveckan den 1 till 2 juli. Seminarierna webbsändes och går att se i efterhand.

ÖB Micael Byden. Almedalen 2019.
ÖB Micael Byden. Almedalen 2019.
Maud von Heijne, Folk och Försvar, ÖB Micael Bydén, Amanda Wollstad, chefredaktör på Svensk Tidskrift och Anders Lindberg, journalist Aftonbladet, under seminariet "Ett starkt försvar för Sverige" i Almedalen 2019. Foto: Försvarsmakten
Seminarie under Almedalen med Michael Claesson, chef för inriktningsavdelningen i Försvarsmakten.
Seminarium under rubriken "Hur påverkar teknikutvecklingen den operativa och innovativa förnyelsen av försvaret?" i Almedalen 2019. Från vänster: Niklas Alm, SOFF, Maria Rosendahl, Teknikföretagen, Michael Claesson, chef för inriktningsavdelningen i Försvarsmakten, och Alexandra Anstrell, Moderaterna. Foto: Försvarsmakten
Lena Hallin, chef Must, under Almedalen 2019.
Lena Hallin, chef för Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must), deltog i seminariet "Hur skyddar vi Sverige i gråzonen mellan fred och väpnad konflikt?". Foto: Försvarsmakten
Försvarsmakten i Almedalen.
Totalförsvarsinformation i skolan – nödvändigt eller?. De som diskuterade denna frågeställning var Morgan Olofsson, kommunikationsdirektör för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Mats Ström, kommunikationsdirektör för Försvarsmakten, Gunilla Svantorp, ordförande i utbildningsutskottet, Nike Örbrink Kristdemokratiska ungdomsförbundet, Joar Forsell, Liberala ungdomsförbundet och moderator Ulf Lindgren. Foto: Försvarsmakten
Dan Eliasson, GD MSB, och Micael Bydén i Almedalen 2019.
Moderatorn Annika Nordgren Christensen tillsammans med Dan Eliasson, generaldirektör MSB, och ÖB Micael Bydén. De deltog i seminariet "Vem ska försvara Sverige? – om plikten och frivillighet i totalförsvaret". Foto: Försvarsmakten
Jens Nykvist, marinchef, i Almedalen 2019.
Jens Nykvist, marinchef, diskuterade ämnet "Om Sverige inte har en marin förmåga?". Foto: Försvarsmakten
HMS Halland under Almedalen 2019.
HMS Halland med besättning kom till Visby och Almedalsveckan 2019. Foto: Rebecka Signäs/Försvarsmakten

Webbsändning måndag 1 juli

Seminarier som visas i sändningen:

Ett starkt försvar för Sverige
Arrangör: Försvarsmakten tillsammans med Folk och Försvar.
Deltagare: Överbefälhavare Micael Bydén, Amanda Wollstad, chefredaktör på Svensk Tidskrift och Anders Lindberg, journalist Aftonbladet. 
Moderator: Maud von Heijne, Folk och Försvar.

Hur påverkar teknikutvecklingen den operativa och innovativa förnyelsen av försvaret?
Arrangör: Försvarsmakten tillsammans med Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF).
Deltagare: Michael Claesson, chef för inriktningsavdelningen i Försvarsmakten, Maria Rosendahl, Teknikföretagen, och Alexandra Anstrell, Moderaterna.
Moderator: Niklas Alm, SOFF.

Hur skyddar vi Sverige i gråzonen mellan fred och väpnad konflikt?
Arrangör: Försvarsmakten tillsammans med Säkerhetspolisen (Säpo).
Deltagare: Lena Hallin, chef för Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must) och Klas Friberg, generaldirektör Säpo.
Moderator: Annika Nordgren Christensen.

Webbsändning tisdag 2 juli

Seminarier som visas i sändningen:

Totalförsvarsinformation i skolan – nödvändigt eller?
Deltagare: Mats Ström, kommunikationsdirektör för Försvarsmakten, Morgan Olofsson, kommunikationsdirektör för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Gunilla Svantorp, ordförande i utbildningsutskottet, Joar Forsell, Liberala ungdomsförbundet och Nike Örbrink Kristdemokratiska ungdomsförbundet.
Moderator: Ulf Lindgren, regionalt samverkansform i Norrbotten.

Vem ska försvara Sverige? – om plikten och frivillighet i totalförsvaret 
Arrangör: Försvarsmakten.
Deltagare: Micael Bydén, överbefälhavare, och Dan Eliasson, generaldirektör MSB.
Moderator: Annika Nordgren Christensen.

Om Sverige inte har en marin förmåga?
Arrangör: Försvarsmakten.
Deltagare: Jens Nykvist, marinchef. 
Moderator: Annika Nordgren Christensen.