Försvarsmakten i Almedalen 2019

Försvarsmakten arrangerar flera seminarier och aktiviteter på Soldathemmet, Klinttorget 4, under Almedalsveckan i Visby.

Så vill unga göra Sverige bättre. ÖB och två soldater var med och diskuterade under Almedalen 2018. Foto: Försvarsmakten
Överbefälhavare Micael Bydén deltog i ett seminarium med ämnet "Nudging - vägen till ett inkluderande och framgångsrikt företag" under Almedalsveckan 2018. Foto: Försvarsmakten
Anders Persson, produktionschef flyg, under seminariet Sveriges flygvapen i framtiden under Almedalsveckan 2018. Foto: Mats Hemlin

MÅNDAG 1 JULI

Ett starkt försvar för Sverige
Tid: 13.30-14.30.
Arrangör: Försvarsmakten tillsammans med Folk och Försvar.
Deltagare: Överbefälhavare Micael Bydén, Amanda Wollstad, chefredaktör på Svensk Tidskrift och Anders Lindberg, journalist Aftonbladet. 
Moderator: Maud von Heijne, Folk och Försvar.
Seminariet webbsänds.

Hur påverkar teknikutvecklingen den operativa och innovativa förnyelsen av försvaret?
Tid: 15.00-15.40.
Arrangör: Försvarsmakten tillsammans med Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF).
Deltagare: Michael Claesson, chef för inriktningsavdelningen i Försvarsmakten, Niklas Alm, SOFF och Magdalena Schröder, Moderaterna.
Moderator: Robert Limmergård, SOFF.
Seminariet webbsänds

Hur skyddar vi Sverige i gråzonen mellan fred och väpnad konflikt?
Tid: 16.45-17.30.
Ansvarig: Försvarsmakten tillsammans med Säkerhetspolisen (Säpo).
Deltagare: Lena Hallin, chef för Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must) och Klas Friberg, generaldirektör Säpo.
Moderator: Annika Nordgren Christensen.
Seminariet webbsänds.

Webbsändning 1 juli

Tisdag 2 JULI

Kom och träna med Försvarsmakten – Försvarsmaktens träningsklubb (FMTK)
Tid:
08.00-09.00.
Idrottsledare: David.
Upplägg: Uppvärmning med några övningar från Försvarsmaktens träningsapp FMTK följt av kort löptur i Visby. Öppet för alla. Utdelning av Försvarsmaktens träningströja för de som deltar.

Totalförsvarsinformation i skolan – nödvändigt eller?
Tid: 10.15-11.00.
Deltagare: Mats Ström, kommunikationsdirektör för Försvarsmakten, Morgan Olofsson, kommunikationsdirektör för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Gunilla Svantorp, ordförande i utbildningsutskottet, Joar Forsell, Liberala ungdomsförbundet och Nike Örbrink Kristdemokratiska ungdomsförbundet.
Moderator: Ulf Lindgren, regionalt samverkansform i Norrbotten.
Seminariet webbsänds.

Öppet hus  kom och prata med Försvarsmakten och Gotlands regemente (P 18)
Tid: 11.00-12.00.

Vem ska försvara Sverige? – om plikten och frivillighet i totalförsvaret 
Tid: 13.00-13.45.
Arrangör: Försvarsmakten.
Deltagare: Överbefälhavare Micael Bydén Överbefälhavare och Dan Eliasson, generaldirektör, MSB.
Moderator: Annika Nordgren Christensen.
Seminariet webbsänds.

Öppet hus – kom och prata med Försvarsmakten och ubåtsbesättningen på HMS Halland
Tid:
14.00-14.30.

Om Sverige inte har en marin förmåga?
Tid:
14.45-15.30.
Arrangör: Försvarsmakten.
Deltagare: Jens Nykvist, marinchef. 
Moderator: Annika Nordgren Christensen.
Semineriat webbsänds.

Webbsändning 2 juli