Försvarsmakten i Almedalen 2022

Försvarsmakten deltar på Almedalsveckan 2022 som börjar 3 juli. Under måndagen och tisdagen, 4-5 juli, arrangerar Försvarsmakten fyra seminarier som fokuserar på försvarets utveckling och aktuellt omvärldsläge.

HMS Belos.
HMS Belos.
HMS Belos är värd för Försvarsmaktens fyra seminarier som genomförs under Almedalsveckan 2022. Foto: Andreas Sannerman/Försvarsmakten

Alla Försvarsmaktens seminarier genomförs på ubåtsräddningsfartyget HMS Belos som kommer att ligga förtöjt i Visby hamn.

Måndag 4 juli

8.40 – 9.15

Det militärstrategiska läget och försvarets utveckling
Försvarsmaktens verksamhet i dag och utvecklingen framöver. Hur bedömer överbefälhavaren det militärstrategiska läget? Sverige har ansökt om medlemskap i Nato, vad innebär det för Försvarsmakten? Vilka slutsatser kan dras av det ryska invasionskriget i Ukraina?

Medverkande: Micael Bydén, överbefälhavare. 
Moderator: Karin Lorentzon, Försvarsmakten.

10.00 – 10.45

Aktuell omvärldsanalys och rysk krigsförmåga
Hur ser omvärldsutvecklingen ut med hänsyn till kriget i Ukraina och hur ser den ryska krigsförmågan ut? Vad har det för påverkan på försvaret av Sverige. 

Medverkande: Daniel Olsson, ställföreträdande chef Must och Michael Claesson, insatschef. 
Moderator: Karin Lorentzon, Försvarsmakten.

Tisdag 5 juli

9.00 – 9.45

Hur blir det svenska försvaret starkare?
Hur ser Försvarsmaktens tillväxt och utveckling ut? Vad innebär ett eventuellt Natomedlemskap för försvarets utveckling. 

Medverkande: Karl Engelbrektson, arméchef, Peder Ohlsson, ställföreträdande marinchef och Carl-Johan Edström, flygvapenchef. 
Moderator:
Philip Simon, Försvarsmakten. 

14.00 – 14.45

Hur bygger vi motståndskraft i Sverige?
Påverkan på oss medborgare sker på olika sätt för att skapa splittring och ett svagt samhälle. Hur skapar vi medvetenhet och kunskap för att motverka påverkan och bygga en starkt motståndskraft i Sverige?

Medverkande: Mats Ström, kommunikationsdirektör. 
Moderator:
Philip Simon, Försvarsmakten. 

Försvarsmaktens representanter kommer under veckan även att delta i föreläsningar och seminarier som arrangeras av andra aktörer.