Robotsystem 97

Robotsystem 97 är ett luftvärnsrobotsystem med medellång räckvidd som kan användas i alla väder, dag som natt. Systemet används för att skydda samhällen och samhällsviktiga objekt från fientliga flyg- och robotattacker.

Robotsystem 97 Foto: Johan Lundahl/Försvarsmakten

Robotsystemet ingår i Eldenhet 97 som består av en stridsledningsenhet, belysningsradar och två lavetter som robotarna monteras på inför avfyrning. Varje lavett bär tre skjutklara robotar som kan transporteras monterade direkt på land eller i transportflygplan TP 84 (C-130 Hercules).

Robotarna har en räckvidd på 40 kilometer och är utrustade med en kraftig stridsdel om 75 kilo som kan utlösas vid direktträff eller på ett visst avstånd från målet. I systemet ingår även underrättelseenhet, det vill säga en radarstation som kan upptäcka mål på upp till 18 kilometers höjd, samt sammanställa luftläget med hjälp av information från spaningsradar PS-90 och anvisa mål till systemets eldenhet.

Robotsystem 97 ingår i Luftvärnsregementet och är med sin kraftiga stridsdel en viktig enhet i Försvarsmaktens luftförsvar. Systemet har lång uthållighet vid försvar men kan också användas vid korta insatser tack vare systemets goda förmåga att fungera i elektroniskt störd miljö och dess korta reaktionstid från upptäckt av mål till avfyrning av robot.

Fakta

Räckvidd: 40 km

Max topphöjd: 18 000 m

Sökmetod: semiaktiv radar

Grupperingstid: cirka 30 min

Antal system i Sverige: 8 st

Robotens längd: 4,98 m

Robotens diameter: 38,4 cm

Robotens maxhastighet: över 800 m/s

Robotens vikt: 640 kg