Robotsystem 97

Robotsystem 97 är ett luftvärnsrobotsystem med medellång räckvidd som kan användas i alla väder, dag som natt. Systemet används för att skydda samhällen och samhällsviktiga objekt från fientliga flyg- och robotattacker.

HALMSTAD 20110914. Soldater grupperar ett robotsystem 97. Robotsystem 97 har en räckvidd på 40 kilometer. Luftvärnet uppträder på marken och är en del av armén, men verkar framför allt i luftarenan. Uppgifterna är att övervaka luftrummet och upptäcka hot, samt skydda viktiga objekt och verksamheter mot angrepp från luften. De två luftvärnsbataljoner som ingår i insatsförsvaret utbildas och hålls i beredskap av Luftvärnsregementet. Med hjälp av olika sensorsystem (radar) kan de övervaka luftrummet, och skicka information till de olika robotsystem som har till uppgift att bekämpa mål i luften. I bataljonerna finns också funktioner som ansvarar för bland annat logistik, ledning/samband och insats/bevakning. Luftvärnsregementet ansvarar också för utbildning och insatser med hemvärnet/nationella skyddsstyrkorna i Halland. Foto: Sergeant Johan Lundahl/Combat Camera/Försvarsmakten.Bilden får användas av media utan kostnad om fullständig byline anges
HALMSTAD 20110914. Soldater grupperar ett robotsystem 97. Robotsystem 97 har en räckvidd på 40 kilometer. Luftvärnet uppträder på marken och är en del av armén, men verkar framför allt i luftarenan. Uppgifterna är att övervaka luftrummet och upptäcka hot, samt skydda viktiga objekt och verksamheter mot angrepp från luften. De två luftvärnsbataljoner som ingår i insatsförsvaret utbildas och hålls i beredskap av Luftvärnsregementet. Med hjälp av olika sensorsystem (radar) kan de övervaka luftrummet, och skicka information till de olika robotsystem som har till uppgift att bekämpa mål i luften. I bataljonerna finns också funktioner som ansvarar för bland annat logistik, ledning/samband och insats/bevakning. Luftvärnsregementet ansvarar också för utbildning och insatser med hemvärnet/nationella skyddsstyrkorna i Halland. Foto: Sergeant Johan Lundahl/Combat Camera/Försvarsmakten.Bilden får användas av media utan kostnad om fullständig byline anges
Robotsystem 97 Foto: Johan Lundahl/Försvarsmakten

Robotsystemet ingår i eldenhet 97 som består av en stridsledningsenhet, belysningsradar och två lavetter som robotarna monteras på inför avfyrning. Varje lavett bär tre skjutklara robotar som kan transporteras monterade direkt på land eller i transportflygplan TP 84 (C-130 Hercules).

Robotarna har en räckvidd på 40 kilometer och är utrustade med en kraftig stridsdel om 75 kilo som kan utlösas vid direktträff eller på ett visst avstånd från målet. I systemet ingår även underrättelseenhet, det vill säga en radarstation som kan upptäcka mål på upp till 18 kilometers höjd, samt sammanställa luftläget med hjälp av information från spaningsradar PS-90 och anvisa mål till systemets eldenhet.

Robotsystem 97 ingår i Luftvärnsregementet och är med sin kraftiga stridsdel en viktig enhet i Försvarsmaktens luftförsvar. Systemet har lång uthållighet vid försvar men kan också användas vid korta insatser tack vare systemets goda förmåga att fungera i elektroniskt störd miljö och dess korta reaktionstid från upptäckt av mål till avfyrning av robot.