SÅ TALAR DU MED BARN OCH UNGA OM UTLANDSTJÄNST

Att prata med sina barn om utlandstjänsten är viktigt. Genom att kommunicera med sina barn före, under och efter uppdraget kan frånvaron bli lättare att hantera och återgången till vardagen bli betydligt enklare.

Glad liten flicka i klänning
Glad liten flicka i klänning
Förberedelser är viktiga för hur barn reagerar på en förälders utlandstjänst. Försök att prata igenom alla känslor i god tid innan avresa och kommunicera så mycket det går under uppdraget. Foto: Adobe Stock

Som anhörig eller tjänstgörande blir förberedelserna innan utandstjänsten centrala för hur det kommer fungera under utlandstjänsten. Det är bra att förklara vilka skillnader som kommer uppstå i vardagen när den tjänstgörande är borta och också hur barnen kan hjälpa till under frånvaron. Barnen kan behöva axla ett större ansvar eller ta sig an nya uppgifter.

”Tänk på att barnens humör och känsloliv kan påverkas.”

En stor del av barnens vardag består av förskola eller skola. Därför kan det vara bra att förbereda pedagoger och annan personal som har daglig kontakt med barnen om den förändring som kommer ske och att det kan påverka barnens humör och känsloliv.

Man behöver också tänka på skillnader mellan barn i olika åldrar. Tonåringar har möjligheter att själva inhämta information om insatsområdet och den konflikt som ligger till grund för uppdraget och dra slutsatser utifrån det. Då blir det också extra viktigt att berätta om vad insatsen innebär just för er familj och vilka eventuella risker som finns med den.