Utlandsveteraner i siffror

Under 70 år har Försvarsmakten gjort insatser utomlands och militär personal från samtliga Sveriges län har bidragit i uppdragen.

Från 1953 och framåt har 67 093 personer tjänstgjort på internationell militär insats. Av dessa utlandsveteraner var 54 218 vid liv i september 2021 enligt uppgifter hämtade via Skatteverket. 

Det finns utlandsveteraner representerade i samtliga av Sveriges län vilket presenteras i tabellen nedan.

Utlandsveteraner per län

  Totalt Män Kvinnor
Blekinge län 1 132 1 035 97
Dalarnas län 1 554 1 486 68
Gotlands län 570 535 35
Gävleborgs län 1 408 1 351 57
Hallands län 2 140 2 008 132
Jämtlands län 1 545 1 457 88
Jönköpings län 2 110 2 026 84
Kalmar län 1 203 1 159 44
Kronobergs län 965 933 32
Norrbottens län 2 311 2 183 128
Skåne län 6 777 6 374 403
Stockholms län 10 001 9 040 961
Södermanlands län 1 588 1 494 94
Uppsala län 2 193 1 980 213
Värmlands län 1 423 1 324 99
Västerbottens län 1 491 1 423 68
Västernorrlands län 1 447 1 401 46
Västmanlands län 1 171 1 122 49
Västra Götalands län 8 069 7 499 570
Örebro län 1 432 1 360 72
Östergötlands län 2 581 2 429 152
Utomlands 1 107 1 012 95
Totalt 54 218 50 631 3 587