Robot 98

Robot 98, eller jaktrobot RB 98 IRIS-T, sitter sedan några år på Jas 39 Gripen som en potent bekämpare av mål på huvudsakligen korta avstånd. Nu utvecklas även två markbaserade luftvärnsversioner.

Robot 98 började levereras till Försvarsmakten 2005 och har använts på Jas 39 Gripen sedan 2009. Systemet kom till genom ett samarbete mellan sex länder, där Sverige är ett. Ett utmärkande drag med robot 98 är dess förmåga till snabba svängar, även i låg fart. Det gör det till exempel möjligt att bekämpa mål bakom eget flygplan.