Spaningsradar 640

Spaningsradar 640 är namnet på Försvarsmaktens tvådimensionella spaningsradar för sjömål på havsytan. Den placeras vanligtvis nära kusten, för bästa möjliga förmåga att upptäcka olika slags fartygsrörelser.

Spaningsradar 640 Foto: Linus Olsson

Den automatiserade Spaningsradar 640 gör det möjligt för Försvarsmakten att dygnet runt hålla uppsikt över våra kuster. 

Informationen som samlas in går till sjöinformationscentralerna, som bearbetar informationen och sammanställer en sjölägesbild. Förutom Försvarsmakten används information ur den sammanställda sjölägesbilden av civila myndigheter som Kustbevakningen, Tullverket och Polismyndigheten. Sverige utbyter även sjölägesinformation med andra Östersjöländer.

Det krävs ingen teknisk bemanning vid den danskbyggda sensorn för att hålla radarfunktionen i drift.