CBRN-detekteringsfordon

Kemiska stridsmedel är lömska och ofta svåra att identifiera, men med hjälp av CBRN-detekteringsfordon 05 kan förband skyddas och andra enheter varnas.

CBRN-detekteringsfordon
CBRN-detekteringsfordon
CBRN-detekteringsfordon Foto: Catarina Hanell/Försvarsmakten

Pansarterrängbil 203 A med CBRN-detekteringsutrustning 05 är ett specialfordon för CBRN. CBRN står för kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära ämnen. Fordonet har ett datorbaserat övervakningssystem. Inne i fordonet är det övertryck och CBRN-filter filtrerar inkommande luft, vilket gör att besättningen är skyddad inuti fordonet.

Bilen känner igen stridsmedel som giftiga industrikemikalier, biologiskt material samt radioaktiva ämnen. Den kan analysera luftburna partiklar, mäta och rapportera väderleksförhållanden och märka ut kontaminerade områden.