Tillstånd och anmälan

Försvarsmakten hanterar en rad tillstånd som krävs för att säkerställa Sveriges territoriella integritet och försvarsförmåga.

Tillträde till svenskt territorium för utländska statsfarkoster (flyg, fartyg eller militära fordon) kräver särskilda tillstånd. Detsamma gäller då utländsk personal ska besöka svenska militära anläggningar, förband, skolor, centrum eller liknande. Tillstånd krävs även för att en utländsk medborgare ska få bära sin uniform i Sverige.

Ofta benämns denna verksamhet ”diplomatiska tillstånd” och det är Försvarsmakten som beviljar eller avslår dessa.

Den som vill utföra sjömätningar i svenska vatten behöver Försvarsmaktens medgivande, såvida det inte gäller insjöar, vattendrag och kanaler. Detta för att säkerställa att totalförsvaret inte försvagas.

Det är även Försvarsmaktens uppgift att ta emot anmälningar om så kallade flyghinder, höga byggnader och anläggningar.