Eldenhet 98 är ett svensk-tyskt luftvärnssystem som kan bekämpa flygplan och kryssningsrobotar på kortare avstånd.

Soldater och luftvärnsrobotar monterade på bandvagn.
Soldater och luftvärnsrobotar monterade på bandvagn.
Eldenhet 98 Foto: Bezav Mahmod/Försvarsmakten
Luftvärnsrobotar, Eldenhet 98.
Eldenhet 98 Foto: Jessica Krantz/Försvarsmakten
Foto: Alexander Gustavsson/Försvarsmakten
Foto: Alexander Gustavsson/Försvarsmakten
Foto: Alexander Gustavsson/Försvarsmakten

Eldenhet 98 består av en bandvagn med samband och lavett. För övervakning, kommunikation och eldkommandon ansluts lavettn till stridsledningsenhet 98.

Roboten som kallas robot 98 i Försvarsmakten, är internationellt mer känd som jaktroboten IRIS-T (InfraRed Imaging System Tail/Thrust vector-controlled). Robot 98 är i princip samma jaktrobot som används till JAS 39 Gripen.

Roboten är framtagen i ett tysklett projekt tillsammans med Sverige och fyra andra länder. Diehl Defence är leverantör av robot och lavett. Roboten har mycket god svängprestanda och är försedd med en bildalstrande IR-målsökare. Förändringen från jaktrobot till luftvärnsrobot görs genom en justering av robotens mjukvara, vilket enkelt kan göras i fält och den kan därför bokstavligen tas från vingen på flygplanet för att laddas på Eldenhet 98.

Roboten avfyras från en lavett monterad på en bandvagn. Lavetten kan bära fyra stycken skjutklara robotar. Roboten är vertikalstartande och skjuts därmed rakt upp för att sedan styra i angiven riktning och kan bekämpa mål 360 grader runt lavetten. Det går att välja två olika typer av avfyrning, Lock-On-Before-Launch (LOBL) eller Lock-On-After-Launch (LOAL). I det första läget innebär det att radarn mäter in målet och roboten låser på målet med  IR-målsökaren före avfyrning. I det andra läget skjuts roboten iväg och låser på målet först efter att den har lämnat lavetten.

Som radar till systemet används underrättelseenhet 23 som ger måldata till robotarna. Efter avfyrning tar robotens inbyggda IR-sökaren över och hittar målet. Från stridsledningsenheten kan man avfyra alla robotar samtidigt – mot fyra olika mål.